Ana Sayfa | Hakkımızda | Yayın Kurulu | Yayın İlkeleri | Arşiv | Son Sayı | İletişim | Çıkış Giriş | English

 


Modern Türklük Araştırmaları Dergisi 

 


Cilt 11, Sayı 2, Haziran 2014


1
Kapak Sayfası / İçindekiler
MTAD 2014,11(2):1-4
E-yayın Tarihi: 5 Eylül 2014
Makale (PDF
935 KB)

5
Sunuş
ÖZÖNDER, F. Sema Barutcu
MTAD 2014,11(2):5-6; DOI: 10.1501/MTAD.11.2014.2.15
E-yayın Tarihi: 5 Eylül 2014
Özet     Makale (PDF 209 KB)

Makaleler

7
Modern Türk Bankacılık Tarihine Çevreden Bir Bakış: Anadolu’da Yerel Bankacılık
ERDAŞ, Sadık
MTAD 2014,11(2):7-44; DOI: 10.1501/MTAD.11.2014.2.16
E-yayın Tarihi: 5 Eylül 2014
Özet     Makale (PDF 692 KB)


45
1828-1829 Osmanlı-Rus Savaşı’ndan Bir Kesit: Serhattaki Türk Boyu Karapapaklar  (Rus Tarih Kaynaklarına Göre)
VALEHOĞLU, Fahri     
MTAD 2014,11(2):45-51; DOI: 10.1501/MTAD.11.2014.2.17
E-yayın Tarihi: 5 Eylül 2014
Özet     Makale (PDF 254 KB)


52
Afganistan’da Dil Siyasetleri ve Türk Dillerinin Durumu
LABİB, Said Mohammad Alem
MTAD 2014,11(2):52-62; DOI: 10.1501/MTAD.11.2014.2.18
E-yayın Tarihi: 5 Eylül 2014
Özet     Makale (PDF 409 KB)


63
Bulgaristan Türk Basını’nın Harf İnkılâbı’na Taraf ve Muhalif Yaklaşımı
BOLAT, Bengül Salman  
MTAD 2014,11(2):63-94; DOI: 10.1501/MTAD.11.2014.2.19
E-yayın Tarihi: 5 Eylül 2014
Özet     Makale (PDF 9,16 MB)


111
Kazak Sovyet Edebiyatında Adaskandar  (Yolunu Şaşıranlar) ve Möldir Mahabbat (Saf Aşk) Romanları Ekseninde Gerçeğin Kurgulanması ve “Sovyet Gerçekçiliği”
KINACI, Cemile   
MTAD 2014,11(2):95-111; DOI: 10.1501/MTAD.11.2014.2.20
E-yayın Tarihi: 5 Eylül 2014
Özet     Makale (PDF 465 KB)


112
Afganistan Özbek Türkçesinin Seripul Ağzı Üzerine Notlar
ŞAHİN, Savaş  
MTAD 2014,11(2):112-126; DOI: 10.1501/MTAD.11.2014.2.21
E-yayın Tarihi: 5 Eylül 2014
Özet     Makale (PDF 4,07 MB)


127
Animik Dağ Pratikleri ve Kurbanın Metafizik Değişimi: Sarıkamış/Ağbaba Örneği
BALKAYA, Adem   
MTAD 2014,11(2):127-137; DOI: 10.1501/MTAD.11.2014.2.22
E-yayın Tarihi: 5 Eylül 2014
Özet     Makale (PDF 1,72 MB)


Tanıtmalar

138
Abdullah Vaşkanî FERAHANÎ, Mebāni-yi Destūr Zebān-i Ḫalaçī - Ḫalaç Tili Bilgisi Ḳuraḳı, Vaniyan Yayınevi, Tahran, 2012.   ISBN: 978-600-6564-03-6, 485 s.
RAHİMİ, Musa
MTAD 2014,11(2):138-141; DOI: 10.1501/MTAD.11.2014.2.23
E-yayın Tarihi: 5 Eylül 2014 
Özet     Makale (PDF 262 KB)


142
Celal Kulizade MEZERCİ, Āşinā-yi bā Zebān-i Türkī-yi Ḫorāsānī – Xurāsān Türkü Dili Tānışlığı (Horasan Türkçesiyle Tanışma), Damine Yayınevi, Meşhed, 2011.   ISBN: 978-964-5805-91-1, 328 s.
RAHİMİ, Musa  
MTAD 2014,11(2):142-144; DOI: 10.1501/MTAD.11.2014.2.24
E-yayın Tarihi: 5 Eylül 2014 
Özet     Makale (PDF 252 KB)


145
Tadeusz MAJDA, Turkish Religious Texts in Latin Script from 18th Century South- Eastern Anatolia, Transcriptions, Translations, and Study of the Language, Klaus Schwarz Verlag-Berlin, 978-3-87997-428-3, 2013, 238 s.
YAĞMUR, Ömer
MTAD 2014,11(2):145-147; DOI: 10.1501/MTAD.11.2014.2.25
E-yayın Tarihi: 5 Eylül 2014 
Özet     Makale (PDF 234 KB)


Haber

148
III. Uluslar arası Türkoloji Kongresi, Polonya-Türkiye İlişkilerinin 600. Yıl Dönümü- Türkoloji Araştırmalarının Dünü, Bugünü ve Yarını, Varşova Üniversitesi, Şarkiyat Fakültesi ve Yunus Emre Enstitüsü, 25-27 Haziran 2014, Varşova.
YILDIRIM, Zeynep
MTAD 2014,11(2):148-150; DOI: 10.1501/MTAD.11.2014.2.26
E-yayın Tarihi: 5 Eylül 2014 
Özet     Makale (PDF 217 KB)


 

Ankara Üniversitesi | Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi  | Bölüm Ana Sayfası 
Telif Hakkı © 2004, AÜ DTCF Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü. Tüm hakları saklıdır.
 06100 Sıhhiye - Ankara, TÜRKİYE
| Tel.: +90312 310 32 80  | Faks: +90312 310 57 13 | E-posta: ctl@ankara.edu.tr