Ana Sayfa | Hakkımızda | Yayın Kurulu | Yayın İlkeleri | Arşiv | Son Sayı | İletişim | Çıkış Giriş | English

 


Modern Türklük Araştırmaları Dergisi 
  Cilt: 11, Sayı: 3 (Eylül 2014)

1

Kapak Sayfası / İçindekiler
MTAD 2014,11(3):1-4
E-yayın Tarihi: 15 Aralık 2014

Makale (PDF 671 K)

5
Sunuş
ÖZÖNDER, F. Sema Barutcu
MTAD 2014,11(3):5-6; DOI: 10.1501/MTAD.11.2014.3.27
E-yayın Tarihi: 15 Aralık 2014

Özet     Makale (PDF 209 KB)

Makaleler

7
Pan-Mongolizm ve Asyalılık Örneğinde Farklı Politik Akımlar ve Kullanılan Semboller
TEZİÇ, Mustafa Can
MTAD 2014,11(3):7-25; DOI: 10.1501/MTAD.11.2014.3.28
E-yayın Tarihi: 15 Aralık 2014

Özet     Makale (PDF 485 KB)

26
Kuzey Amerika Yerlileri Na-Dene’lerin Orta Asya ve Sibirya’nın Göçebe Kavimleri İle Bağlantıları
MIZRAK, Egemen Çağrı    
MTAD 2014,11(3):26-46; DOI: 10.1501/MTAD.11.2014.3.29
E-yayın Tarihi: 15 Aralık 2014

Özet     Makale (PDF 947 KB)

47
Türk ve Rus İnanışlarında Ortak Özellikler Taşıyan Doğaüstü Varlıklar ve İyeler
ÖKSÜZ, Gamze
MTAD 2014,11(3):47-62; DOI: 10.1501/MTAD.11.2014.3.30
E-yayın Tarihi: 15 Aralık 2014

Özet     Makale (PDF 423 KB)

63
İstanbul’un Fethi ve Yahudiler
BAŞKAN, Yahya
MTAD 2014,11(3):63-84; DOI: 10.1501/MTAD.11.2014.3.31
E-yayın Tarihi: 15 Aralık 2014

Özet     Makale (PDF 515 KB)

85
Особенности ассимиляции и функционирования западноевропейских заимствований в СМИ Узбекистана
Давлатова Эльвира МУРАДОВНА  
MTAD 2014,11(3):85-92; DOI: 10.1501/MTAD.11.2014.3.32
E-yayın Tarihi: 15 Aralık 2014

Özet     Makale (PDF 463 KB)

93
Türkçede Emir ve Rica Bildiren Kullanımlar Üzerine
BAYRAKTAR, Nesrin  
MTAD 2014,11(3):93-105; DOI: 10.1501/MTAD.11.2014.3.33
E-yayın Tarihi: 15 Aralık 2014

Özet     Makale (PDF 394 KB)

106
Kırgız Türkçesinde Yansımalı Sözcükler ve Lehçeler  Arası Aktarmadaki Önemi
BAYTOK, Aysel   
MTAD 2014,11(3):106-143; DOI: 10.1501/MTAD.11.2014.3.34
E-yayın Tarihi: 15 Aralık 2014

Özet     Makale (PDF 696 KB)

Tanıtmalar

144
Cevat HEYET, Dilimiz, Ädäbiyyatımız vä Kimliyimiz Uğrunda (Mäkalälär Toplusu) I, Bakü: Elm ve tehsil, 2011. ISBN 978-9952-8142-7-9
ŞAHİN, Selcan Sağlık
MTAD 2014,11(3):144-146; DOI: 10.1501/MTAD.11.2014.3.35
E-yayın Tarihi: 15 Aralık 2014 

Özet     Makale (PDF 254 KB)

147
Musayyib ARABGOL, Divan-i Aş`ar-i Musayyib Arabgol, Ulum-i İslami Yayınevi, Arak, 2013, 164 s. ISBN: 978-964-8928-25-).
SARDARİNİA Aidin  
MTAD 2014,11(3):147-148; DOI: 10.1501/MTAD.11.2014.3.36
E-yayın Tarihi: 15 Aralık 2014
 
Özet     Makale (PDF 229 KB)

149
Ercan ALKAYA, Mişer Tatar Türkçesi, Kesit Yayınları, İstanbul, 2014, 671 s. ISBN: 978-605-4646-73-9 .
BİRAY, Nergis
MTAD 2014,11(3):149-151; DOI: 10.1501/MTAD.11.2014.3.37
E-yayın Tarihi: 15 Aralık 2014 

Özet     Makale (PDF 229 KB)

152
Ezgi DEMİREL, Mehmet Vefa NALBANT, Dįvānü Luġāti’t- Türk Grameri II – Söz Dizimi, Bilgeoğuz Yayınları, İstanbul, 2014, XIX + 333 s. ISBN: 978-605-9960-04-5.
BİRAY, Nergis
MTAD 2014,11(3):152-154; DOI: 10.1501/MTAD.11.2014.3.38
E-yayın Tarihi: 15 Aralık 2014 

Özet     Makale (PDF 260 KB)

Haber

155
12. Uluslar Arası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, 30 Ağustos-6 Eylül 2014, Kazan/TATARİSTAN .
KINACI, Cemile
MTAD 2014,11(3):155-157; DOI: 10.1501/MTAD.11.2014.3.39
E-yayın Tarihi: 15 Aralık 2014 

Özet     Makale (PDF 227 KB)

Vefeyat

158
Ünlü Türkolog Prof.Dr. Cevat Heyet’i Kaybettik (24 Mayıs 1925 - 12 Ağustos 2014)
HEYET, Mehmet Rıza
MTAD 2014,11(3):158-160; DOI: 10.1501/MTAD.11.2014.3.40
E-yayın Tarihi: 15 Aralık 2014 

Özet     Makale (PDF 351 KB)

161
Ünlü Türkolog Prof.Dr. Sergey Grigoryeviç Klyaştornıy’ı Kaybettik  (4 Şubat 1928 - 21 Eylül 2014)
USEEV, Nurdin
MTAD 2014,11(3):161-165; DOI: 10.1501/MTAD.11.2014.3.41
E-yayın Tarihi: 15 Aralık 2014 

Özet     Makale (PDF 361 KB)
 


 

Ankara Üniversitesi | Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi  | Bölüm Ana Sayfası 
Telif Hakkı © 2004, AÜ DTCF Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü. Tüm hakları saklıdır.
 06100 Sıhhiye - Ankara, TÜRKİYE
| Tel.: +90312 310 32 80  | Faks: +90312 310 57 13 | E-posta: ctl@ankara.edu.tr