Ana Sayfa | Hakkımızda | Yayın Kurulu | Yayın İlkeleri | Arşiv | Son Sayı | İletişim | Çıkış Giriş | English

 


Modern Türklük Araştırmaları Dergisi 
  Cilt: 13, Sayı: 2 (Haziran 2016)

1

Kapak Sayfası / İçindekiler
MTAD 2016,13(2):1-4
E-yayın Tarihi: 25 Eylül 2016

Makale (PDF 214 KB)

5
Sunuş
ÖZÖNDER, F. Sema Barutcu
MTAD 2016,13(2):5-6; DOI: 10.1501/MTAD.13.2016.2.12
E-yayın Tarihi: 25 Eylül 2016
Özet     Makale (PDF 109 KB)

Makaleler

7
19. Yüzyılın Son Çeyreğinde Kafkasya ve Türkistan’da İngiliz-Rus Rekabetine Osmanlı Bakışı: Ahmet Cevdet Paşa’nın Bir Muhtıra Ekinin Değerlendirilmesi
METİN, Celal
MTAD 2016,13(2):7-29; DOI: 10.1501/MTAD.13.2016.2.13
E-yayın Tarihi: 25 Eylül
2016
Özet     Makale (PDF 915 KB)

30
Rus Çarlık İdaresinde Gürcistan, Gürcü Aydınları ve Milliyetçiliği
ÜSTÜN, Kutay
MTAD 2015,13(2):30-55; DOI: 10.1501/MTAD.13.2016.2.14
E-yayın Tarihi:
25 Eylül 2016
Özet     Makale (PDF 969 KB)

56
Elbek-Dorji Rinçino ve Buryat-Mongol Millî Aydınlarının Düşün ve Siyasî Faaliyetlerinin Gelişimi
TEZİÇ, Mustafa Can     
MTAD 2016,13(2):56-76; DOI: 10.1501/MTAD.13.2016.2.15
E-yayın Tarihi:
25 Eylül 2016
Özet     Makale (PDF 894 KB)

77
Кыргызские письменные памятники
AKINBEKOVA, Ayman
MTAD 2016,13(2):77-86; DOI: 10.1501/MTAD.13.2016.2.16
E-yayın Tarihi:
25 Eylül 2016
Özet     Makale (PDF 460 KB)

87
Türkçede ürüŋ Sözcüğünün Etimolojisi ve Anlamı Üzerine Deneme
OTYZBAY, Zhazira
MTAD 2016,13(2):87-110; DOI: 10.1501/MTAD.13.2016.2.17
E-yayın Tarihi:
25 Eylül 2016
Özet     Makale (PDF 1,2 MB)

111
Güneydoğu Bulgaristan Burgaz İli Türk Ağızlarında Uzun Ünlüler
GÜNEŞ, Nurcihan 
MTAD 2016,13(2):111-133; DOI: 10.1501/MTAD.13.2016.2.18
E-yayın Tarihi:
25 Eylül 2016
Özet     Makale (PDF 1,2 MB)

134
Çuvaşçada ta / te Edatı ve Kullanım Alanları
GÜZEL, Sinan 
MTAD 2016,13(2):134-152; DOI: 10.1501/MTAD.13.2016.2.19
E-yayın Tarihi:
25 Eylül 2016
Özet     Makale (PDF 924 KB)

153
A Translation Quality Assessment of Fizuli's Poetry-Azeri Turkish into English According to House's Model (1997)
FAGHIH, Esmail, Hossein MOHAMMADINEZHAD 
MTAD 2016,13(2):153-165; DOI: 10.1501/MTAD.13.2016.2.20
E-yayın Tarihi:
25 Eylül 2016
Özet     Makale (PDF 662 KB)

166
Modern Türk Şiirinde Divan Sahibi Şairler
ERGÜN ATBAŞI, Nurtaç, Sibel BULUT 
MTAD 2016,13(2):166-188; DOI: 10.1501/MTAD.13.2016.2.21
E-yayın Tarihi:
25 Eylül 2016
Özet     Makale (PDF 770 KB)

Tanıtmalar

189
ATA YILDIZ, Naciye (2015) Türk Dünyası Destancılık Geleneği ve Destanlar. Ankara: Akçağ Yayınları. ISBN: 978-605-342-245-7
ERDEM, Melek
MTAD 2016,13(2):189-193; DOI: 10.1501/MTAD.13.2016.2.22
E-yayın Tarihi: 25 Eylül 2016

Özet     Makale (PDF 253 KB)


Ankara Üniversitesi | Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi  | Bölüm Ana Sayfası 
Telif Hakkı © 2004, AÜ DTCF Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü. Tüm hakları saklıdır.
 06100 Sıhhiye - Ankara, TÜRKİYE
| Tel.: +90312 310 32 80  | Faks: +90312 310 57 13 | E-posta: ctl@ankara.edu.tr