Çağdaş Türklük Araştırmaları Sempozyumu Bildirileri 2003
Ankara, 5-7 Mayıs 2003
Dizi Adı: .
Çağdaş Türklük Araştırmaları Sempozyumu Bildirileri Dizisi: 2
Cilt:
2
Yayıncı:
Ankara Ü, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü
Dizi Editörü:
F. Sema Barutcu Özönder
Cilt Editörleri:
G. Selcan Sağlık, Melek Erdem, Aynur Öz Özcan
ISBN:
975-482-707-9
ISSN:
1306-7222
 
       
    Kapak ve İçindekiler  
  ÇTAS Bildirileri 2003, 2:i-viii (Mak. #1)
  E-yayın Tarihi 17 Ocak 2007
  Makale (PDF 219KB)
   
    Editörlerin Notu  
  Melek ERDEM, G. Selcan SAĞLIK, Aynur Öz ÖZCAN
  ÇTAS Bildirileri 2003, 2:ix (Mak. #2)
  E-yayın Tarihi 17 Ocak 2007
  Makale (PDF 101KB) Makale (HTM 198KB)
   
    ÇTAS 2003 Açış Konuşması  
  F. Sema Barutcu ÖZÖNDER
  ÇTAS Bildirileri 2003, 2:xi-xii (Mak. #3)
  E-yayın Tarihi 17 Ocak 2007
  Makale (PDF 260KB)Makale (HTM 153KB)
 
    Borçalı'da Etnopolitik durum ve perspektifler  
  Leyla TAGIZADE
  ÇTAS Bildirileri 2003, 2:1-14 (Mak. #4)
  E-yayın Tarihi 17 Ocak 2007
  Özet .... Makale (PDF 419KB)
 
    1923-1938 Türk Yunan İlişkileri  
  Yonca ANZERLİOĞLU
  ÇTAS Bildirileri 2003, 2:15-32 (Mak. #5)
  E-yayın Tarihi 17 Ocak 2007
  Özet .... Makale (PDF 442KB)
 
 
    Yukarı Karabağ'da Coğrafi Yer Adlar   
  Cemalettin TAŞKIRAN
  ÇTAS Bildirileri 2003, 2:33-42 (Mak. #6)
  E-yayın Tarihi 17 Ocak 2007
  Özet .... Makale (PDF 417KB)
 
    Anadolu Karakeçili yörüklerinin sosyokültürel durumu  
  Erdal AKSOY
  ÇTAS Bildirileri 2003, 2:43-56 (Mak. #7)
  E-yayın Tarihi 17 Ocak 2007
  Özet .... Makale (PDF 458KB)
 
    Sarı UygurŞira Yugur : Türk - Moğol ilişkisi  
  ZHONG Jinwen
  ÇTAS Bildirileri 2003, 2:57-64 (Mak. #8)
  E-yayın Tarihi 17 Ocak 2007
  Özet .... Makale (PDF 359KB)
 
    Lopnor Uygurları  
  Erkin EMET
  ÇTAS Bildirileri 2003, 2:65-70 (Mak. #9)
  E-yayın Tarihi 30 Kasım 2006
  Özet .... Makale (PDF 350KB)
 
    Türk ve Macar dillerinde yönelme hali  
  Naciye GÜNGÖRMÜŞ
  ÇTAS Bildirileri 2003, 2:71-88 (Mak. #10)
  E-yayın Tarihi 17 Ocak 2007
  Özet .... Makale (PDF 462KB)
 
    Türkçedeki hece kalıplarının cetveli  
  Berdi SARIYEV
  ÇTAS Bildirileri 2003, 2:89-113 (Mak. #11)
  E-yayın Tarihi 17 Ocak 2007
  Özet .... Makale (PDF 465KB)
 
    Saha Türkçesinde farklı bir kip  
  Fatih KİRİŞÇİOĞLU
  ÇTAS Bildirileri 2003, 2:114-121 (Mak. #12)
  E-yayın Tarihi 17 Ocak 2007
  Özet .... Makale (PDF 322KB)
 
    Kırgız Türkçesi ile Türkiye Türkçesi Ortak Söz Varlığının Sözlüklerdeki Yansıması  
  Gülzura CUMAKUNOVA
  ÇTAS Bildirileri 2003, 2:122-136 (Mak. #13)
  E-yayın Tarihi 17 Ocak 2007
  Özet .... Makale (PDF 402KB)
 
    Çalmak fiilinin Türkmen ve Türkiye Türkçesindeki anlam farklılıkları üzerine  
  Seyitnazar ERNAZAROV
  ÇTAS Bildirileri 2003, 2:137-145 (Mak. #14)
  E-yayın Tarihi 17 Ocak 2007
  Özet .... Makale (PDF 365KB)
 
    Türk dilinde ‘karşıtlıklar'  
  G. Selcan SAĞLIK
  ÇTAS Bildirileri 2003, 2:146-153 (Mak. #15)
  E-yayın Tarihi 17 Ocak 2007
  Özet .... Makale (PDF 260KB)
 
    Buddhist Türk çevresi metinlerine göre Buddhizm'in ‘ışık' imajı  
  Mağfiret KEMAL
  ÇTAS Bildirileri 2003, 2:154-165 (Mak. #16)
  E-yayın Tarihi 17 Ocak 2007
  Özet .... Makale (PDF 387KB)
 
    Tarihsel ve modern Türk dilinde  ıd- ‘göndermek' fiili  
  Özen YAYLAGÜL
  ÇTAS Bildirileri 2003, 2:166-180 (Mak. #17)
  E-yayın Tarihi 17 Ocak 2007
  Özet .... Makale (PDF 505KB)
 
    Kıpçak kökenli Türk boylarında 'kürek kemiği' ve kumalak-taş' falı  
  Ufuk TAVKUL
  ÇTAS Bildirileri 2003, 2:181-190 (Mak. #18)
  E-yayın Tarihi 17 Ocak 2007
  Özet .... Makale (PDF 359KB)
 
    Atasözleri ve deyimlerin Yüksek Standart Türkçenin kurulmasında yeri  
  Özkul ÇOBANOĞLU
  ÇTAS Bildirileri 2003, 2:191-199 (Mak. #19)
  E-yayın Tarihi 17 Ocak 2007
  Özet .... Makale (PDF 320KB)
 
    Kerkük bilmeceleri  
  Jale DEMİRCİ
  ÇTAS Bildirileri 2003, 2:200-208 (Mak. #20)
  E-yayın Tarihi 17 Ocak 2007
  Özet .... Makale (PDF 313KB)
 
    Türk mitolojisinde koruyucu ruhlar  
  Naciye YILDIZ
  ÇTAS Bildirileri 2003, 2:209-218 (Mak. #21)
  E-yayın Tarihi 17 Ocak 2007
  Özet .... Makale (PDF 312KB)
 
    Ulaangom yazıtı üzerine düşünceler  
  F. Sema Barutcu ÖZÖNDER
  ÇTAS Bildirileri 2003, 2:219-230 (Mak. #22)
  E-yayın Tarihi 17 Ocak 2007
  Özet .... Makale (PDF 418KB)
 
    Oğuz Kağanın kimliği: Oğuzlar ve Oğuz Kağan destanları  
  Saadettin GÖMEÇ
  ÇTAS Bildirileri 2003, 2:231-239 (Mak. #23)
  E-yayın Tarihi 17 Ocak 2007
  Özet .... Makale (PDF 336KB)
 
    Hsüan Tsang Seyahatnamesinde ‘Türkistan'  
  Erkin EKREM
  ÇTAS Bildirileri 2003, 2:240-270 (Mak. #24)
  E-yayın Tarihi 17 Ocak 2007
  Özet .... Makale (PDF 863KB)
 
    Moğolistan Halk Cumhuriyeti'nde Türklük Bilimi  
  Bülent GÜL
  ÇTAS Bildirileri 2003, 2:271-282 (Mak. #25)
  E-yayın Tarihi 17 Ocak 2007
  Özet .... Makale (PDF 359KB)
 
    Kırgızistan - Alay Kazı ve Araştırmaları (2002)  
  Rüstem BOZER ve Kubadbek Ş. TABALDİYEV
  ÇTAS Bildirileri 2003, 2:283-293 (Mak. #26)
  E-yayın Tarihi 17 Ocak 2007
  Özet .... Makale (PDF 308KB)
 
    ÇTAS 2003 Programı ve Katılımcılar Listesi  
  ÇTAS Bildirileri 2003, 2:295-299 (Mak. #27)
  E-yayın Tarihi 17 Ocak 2007
  Makale (PDF 267KB) Makale (HTM 292KB)
 
    ÇTAS 2003'ten Resimler  
  ÇTAS Bildirileri 2003, 2:301-305 (Mak. #28)
  E-yayın Tarihi 17 Ocak 2007
  Makale (PDF 450KB)
   
 
       
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Telif Hakkı © 2006, AÜ DTCF Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü. Tüm hakları saklıdır.