Home

 About Us

  Editorial Board

 Guidelines

Archive

 Current Issue

Log out Log in

Contact Us

  English

 

Modern Türklük Araştırmaları Dergisi 

 

Cilt 5, Sayı 3, Eylül 2008


1

Kapak Sayfası / İçindekiler
MTAD 2008,5(3):1-4 (Mak. #27)
E-yayın Tarihi: 3 Ekim 2008
Makale (PDF
321 KB)

5
Sunuş
ÖZÖNDER, F. Sema Barutcu

MTAD 2008,5(3): 5-6 (Mak. #28)
E-yayın Tarihi: 3 Ekim 2008
Özet    Makale (PDF 209 KB)

Makaleler


7
Türk-Sovyet Ekonomik İlişkileri ve Uzman Heyetler (1923-1938)
YILDIRIM, Seyfi

MTAD 2008,5(3):7-34 (Mak. #29)
E-yayın Tarihi: 3 Ekim 2008
Özet     Makale Türkçe (PDF 502 KB) İngilizce (PDF 368 KB)


35
Başbakanlığa Gönderilen Belgeler Işığında Atatürk’ün Vefatından Önceki (4 Eylül-10 Kasım 1938) Sağlık Durumu
KODAL, Tahir  

MTAD 2008,5(3):35-49 (Mak. #30)
E-yayın Tarihi: 3 Ekim 2008
Özet     Makale (PDF 366 KB)


50
Midhat Paşa’nın İlk Sadaretinde Vilayetlere Gönderdiği Önemli Bir Emirname ve Bazı Düşünceler
KOÇ, Bekir   

MTAD 2008,5(3):50-74 (Mak. #31)
E-yayın Tarihi: 3 Ekim 2008
Özet     Makale (PDF 381 KB)


75
II. Meşrutiyet’te Türkçü Ütopya: Yeni Hayat
METİN, Celal   

MTAD 2008,5(3):75-90 (Mak. #32)
E-yayın Tarihi: 3 Ekim 2008
Özet     Makale (PDF 403 KB)


91
Yabancı Dil Öğretiminde Kültürel Ögeler
TEMİZYÜREK, Fahri

MTAD 2008,5(3):91-100 (Mak. #33)
E-yayın Tarihi: 3 Ekim 2008
Özet    Makale Türkçe (PDF 321 KB) İngilizce (PDF 243 KB)


101
Mehmet Rauf’la Yapılan Bir Röportaj Işığında Eylül Romanı

DEMİRYÜREK, Meral
MTAD 2008,5(3):101-116 (Mak. #34)

E-yayın Tarihi: 3 Ekim 2008
Özet     Makale (PDF 439 KB)


117
Ömer Seyfettin'in Yüz Akı Öyküsünün Gösterge Bilimsel Çözümlemesi

İŞERİ, Kamil
MTAD 2008,5(3):117-139 (Mak. #35)
E-yayın Tarihi: 3 Ekim 2008

Özet     Makale (PDF 525 KB)


140
Türkiye Türkçesi Gramerciliğinde Çokluk ve İstek Kategorileri

KERİMOĞLU, Caner
MTAD 2008,5(3):140-155 (Mak. #36)

E-yayın Tarihi: 3 Ekim 2008
Özet     Makale (PDF 361 KB)


156
Polonya-Litvanya Tatar Türkleri (Lipkalar)

ARIK, Sabire
MTAD 2008,5(3):156-161 (Mak. #37)
E-yayın Tarihi: 3 Ekim 2008

Özet     Makale (PDF 323 KB)

 

162
Eski Türklerde Maden İşçiliğine Bir Bakış

ŞEN, Serkan
MTAD 2008,5(3):162-172 (Mak. #38)

E-yayın Tarihi: 3 Ekim 2008
Özet     Makale (PDF 369 KB)


Tanıtmalar


173

Ali Asker Cemrasi. Qarşu Baluqqa Selam
RAHİMİ, Musa   
MTAD 2008,5(3):173-174 (Mak. #38)

E-yayın Tarihi: 3 Ekim 2008  
Özet     Makale (PDF 237 KB)


175

TİLİMHAN, Hekim Tilim Han Divanı, Yayına Hazırlayan: Asadullah EMİRİ
RAHİMİ, Musa   
MTAD 2008,5(3):175-176 (Mak. #39)

E-yayın Tarihi: 3 Ekim 2008  
Özet     Makale (PDF 216 KB)


 
177

Asadullah Merdani RAHİMİ. Qaşqayi sözlügü (Kaşkay Türkçesi-Farsça)/Kaşkay Türkçesi Sözlüğü  
RAHİMİ, Musa   
MTAD 2008,5(3):177-178 (Mak. #40)

E-yayın Tarihi: 3 Ekim 2008  
Özet     Makale (PDF 216 KB)


179

Hikmet ÖZDEMİR, The Ottoman Army 1914 – 1918: Disease and Death on the Battlefield
ERDOĞDU, Ömer   
MTAD 2008,5(3):179-181 (Mak. #41)

E-yayın Tarihi: 3 Ekim 2007  
Özet     Makale (PDF 239 KB)


 

Vefeyat


182 
Gagauz Türkleri Usta Edebiyatçıları ve Millî Öğretmenleri Nikolay Baboğlu'nu (2 Mayıs 1928-26 Ağustos 2008) Kaybetti
ŞAHİN, Selcan Sağlık  
MTAD 2008,5(
3):-182-184 (Mak. #42
)

E-yayın Tarihi: 3 Ekim 2008
Özet     Makale (PDF 275 KB)


 

Ankara Üniversitesi | Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi  | Bölüm Ana Sayfası 
Telif Hakkı © 2004, AÜ DTCF Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü. Tüm hakları saklıdır.
Sıhhiye - Ankara, TÜRKİYE

| Tel.: +90312 310 32 80  | Faks: +90312 310 57 13 |E-posta