Ana Sayfa | Hakkımızda | Yayın Kurulu | Yayın İlkeleri | Arşiv | Son Sayı | İletişim | Çıkış  Giriş 
English

 

Modern Türklük Araştırmaları Dergisi 
  Cilt 9, Sayı 4, Aralık 2012

1

Kapak Sayfası / İçindekiler
MTAD 2012,9(4):1-4
E-yayın Tarihi:11 Şubat 2013
Makale (PDF 186 KB)

5
Sunuş
ÖZÖNDER, F. Sema Barutcu
MTAD 2012,9(4):5-6; DOI: 10.1501/MTAD.9.2012.4.33
E-yayın Tarihi:11 Şubat 2013
Makale (PDF 109 KB)

Makaleler


7
Mahtumkulu Firakı Türkmen Halkının Millî Gururu
AŞIROV, Annagurban
MTAD 2012,9(4):7-22; DOI: 10.1501/MTAD.9.2012.4.34
E-yayın Tarihi: 11 Şubat 2013
Özet     Makale (PDF 321 KB)

23
Mahtumkulu’nun Türkmensahra’daki Mirası
AGATABAY, Şahruz (AGHATABAI, Shahrouz)
MTAD 2012,9(4):23-49; DOI: 10.1501/MTAD.9.2012.4.35
E-yayın Tarihi: 11 Şubat 2013
Özet     Makale (PDF 7,5 KB)

50
Mahtumkulu’nun Dil ve Dilbilimine Dair Görüşlerinin Şiirlerine Yansımaları
SARIYEV, Berdi
MTAD 2012,9(4):50-71; DOI: 10.1501/MTAD.9.2012.4.36
E-yayın Tarihi: 11 Şubat 2013
Özet     Makale (PDF 399 KB)

72
Mahtumkulu’nun Şiir Dünyasının Anlam Yönü
ERDEM, Melek
MTAD 2012,9(4):72-81; DOI: 10.1501/MTAD.9.2012.4.37
E-yayın Tarihi: 11 Şubat 2013
Özet     Makale (PDF 264 KB)

82
Bodhisattva Ruciraketu’nun Buddha’ya Methiyesi: Altun Yaruk Sudur, X. Tegzinç, XXVIII. Bölök (R–M 649/09–653/08)
UÇAR, Erdem
MTAD 2012,9(4):82-102; DOI: 10.1501/MTAD.9.2012.4.38
E-yayın Tarihi: 11 Şubat 2013
Özet     Makale (PDF 462 KB)

103
Çağatay Türkçesiyle Yazılmış İki Risâle: Risâle-i Çârvâdârçılık ve Risâle-i Dihkânçılık
ERBAY, Fatih
MTAD 2012,9(4):103-124; DOI: 10.1501/MTAD.9.2012.4.39
E-yayın Tarihi: 11 Şubat 2013
Özet     Makale (PDF 2,5 KB)

125
Fereyden Ağzı I
HEYET, Mehmet Rıza
MTAD 2012,9(4):125-132; DOI: 10.1501/MTAD.9.2012.4.40
E-yayın Tarihi: 11 Şubat 2013
Özet     Makale (PDF 221 KB)

133
İran Azerbaycan Türkçesi ve Türkiye Türkçesi Konuşurlarının Ret Stratejileri Üzerine Karşılaştırmalı Bir Deneme
RAHİMİ, Musa (RAHIMI, Mousa)
MTAD 2012,9(4):133-146; DOI: 10.1501/MTAD.9.2012.4.41
E-yayın Tarihi: 11 Şubat 2013
Özet     Makale (PDF 336 KB)

147
Olumsuzluğun Anlatı Metinlerindeki İşlevleri Üzerine
ÇÜRÜK, M. Selcen
MTAD 2012,9(4):147-175; DOI: 10.1501/MTAD.9.2012.4.42
E-yayın Tarihi: 11 Şubat 2013
Özet     Makale (PDF 565 KB)

176
Развитие и становление  хакасской общественно-политической терминологии
КАСКАРАКОВА, Зинаида Ефремовна
MTAD 2012,9(4):176-184; DOI: 10.1501/MTAD.9.2012.4.43
E-yayın Tarihi: 11 Şubat 2013
Özet     Makale (PDF 341 KB)

185
İran Türkolojisi Üzerine Bir Bibliyografya Denemesi: Kitaplar
BİKBABAİ, Behruz (BICBABAİ, Behrouz)
MTAD 2012,9(4):185-197; DOI: 10.1501/MTAD.9.2012.4.44
E-yayın Tarihi: 11 Şubat 2013
Özet     Makale (PDF 397 KB)

198
Kıbrıs Türk Aydını Mustafa Hâmi Bey ve Rüya’sı
DEMİRYÜREK, Meral
MTAD 2012,9(4):198-209; DOI: 10.1501/MTAD.9.2012.4.45
E-yayın Tarihi: 11 Şubat 2013
Özet     Makale (PDF 318 KB)


Ankara Üniversitesi | Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi  | Bölüm Ana Sayfası 
Telif Hakkı © 2004, AÜ DTCF Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü. Tüm hakları saklıdır.
  Sıhhiye - Ankara, TÜRKİYE
| Tel.: +90312 310 32 80  | Faks: +90312 310 57 13 | E-posta ctl@humanity.ankara.edu.tr