Ana Sayfa | Hakkımızda | Yayın Kurulu | Yayın İlkeleri | Arşiv | Son Sayı | İletişim | Çıkış Giriş | English

 


Modern Türklük Araştırmaları Dergisi 

 


Cilt: 19, Sayı: 4 (Aralık 2022)

Doğumunun 125. yıl dönümü münasebetiyle Muhtar Avezov'a ithaf edilmiştir.


 

Kapak Sayfası / İçindekiler
MTAD 2022, 19(4)
E-yayın Tarihi: 9 Ocak 2023

Makale (PDF 186 KB)

435
Sunuş
ÖZÖNDER, F. Sema Barutcu
MTAD 2022, 19(4):435-436; DOI: 10.1501/MTAD.19.2022.4.20
E-yayın Tarihi: 9 Ocak 2023
Özet     Makale (PDF 118 KB)

Makaleler

437
Kutadgu Bilig V:  Kutadgu Bilig Nüshaları, İlk ve Sonraki Sahipleri
ÖZÖNDER, F. Sema Barutcu
MTAD 2022, 19(4):437-473; DOI: 10.1501/MTAD.19.2022.4.21
E-yayın Tarihi:9 Ocak 2023
Özet     Makale (PDF 893 KB)

474
Türkçeden Arap Lehçelerine Kopyalanan Sözcüklerin Ses Bilgisi Açısından Görünümleri - Ünsüzler -
KÜÇÜK, Murat
MTAD 2022, 19(4):474-500; DOI: 10.1501/MTAD.19.2022.4.22
E-yayın Tarihi:9 Ocak 2023
Özet     Makale (PDF 688 KB)

Muhtar Avezov Makaleleri

501
Muhtar Avezov'un Hayatı ve Eserleri
BAYAZİTOV, Bakıtkoja
MTAD 2022, 19(4):501-508; DOI: 10.1501/MTAD.19.2022.4.23
E-yayın Tarihi:
9 Ocak 2023
Özet     Makale (PDF 194 KB)

509
Muhtar Avezov ve Kazak Modernleşmesi
ÖNER, Mustafa
MTAD 2022, 19(4):509-517; DOI: 10.1501/MTAD.19.2022.4.24
E-yayın Tarihi:
9 Ocak 2023
Özet     Makale (PDF 260 KB)

518
Muhtar Avezov ve Alaş Orda Hareketi
HEKİMOĞLU, Vecihi Sefa Fuat
MTAD 2022, 19(4):518-526; DOI: 10.1501/MTAD.19.2022.4.25
E-yayın Tarihi:
9 Ocak 2023
Özet     Makale (PDF 249 KB)

527
Bir Ceditçi Olarak Muhtar Avezov
KURMANGALIYEVA ERCİLASUN, Güljanat
MTAD 2022, 19(4):527-539; DOI: 10.1501/MTAD.19.2022.4.26
E-yayın Tarihi:
9 Ocak 2023
Özet     Makale (PDF 277 KB)

540
Toplumsal Belleğin Yeniden İnşasında Basın ve Söylem: Muhtar Avezov Örneği
ERTÜRK ANIKLI, Şule
MTAD 2022, 19(4):540-558; DOI: 10.1501/MTAD.19.2022.4.27
E-yayın Tarihi:
9 Ocak 2023
Özet     Makale (PDF 373 KB)

559
Muhtar Avezov’un Ulus Dili Anlayışı
CERİTOĞLU, Murat
MTAD 2022, 19(4):559-571; DOI: 10.1501/MTAD.19.2022.4.28
E-yayın Tarihi:
9 Ocak 2023
Özet     Makale (PDF 271 KB)

572
Muhtar Avezov’un Yaratıcılık Laboratuvarı Üzerine
DADEBAYULI, Jangara
MTAD 2022, 19(4):572-581; DOI: 10.1501/MTAD.19.2022.4.29
E-yayın Tarihi:
9 Ocak 2023
Özet     Makale (PDF 241 KB)

582
Художественное Своеобразие Прозы Мухтара Ауэзова / Muhtar Avezov Nesrinin Sanatsal Özelliği
TEMİRBOLAT, Alua
MTAD 2022, 19(4):582-606; DOI: 10.1501/MTAD.19.2022.4.30
E-yayın Tarihi:
9 Ocak 2023
Özet     Makale (PDF 369 KB)

607
Muhtar Avezov’un Roman ve Hikâyelerinde Gelecek Endişesi
DUISEBAYEVA, Dinara
MTAD 2022, 19(4):607-639; DOI: 10.1501/MTAD.19.2022.4.31
E-yayın Tarihi:
9 Ocak 2023
Özet     Makale (PDF 461 KB)

640
Muhtar Avezov’un “Zor Zamanlar” Romanında Geçen Tarihî Veriler ve Bilgiler
BİSENĞALİ, Zinol-Ğabden Kabiulı
MTAD 2022, 19(4):640-653; DOI: 10.1501/MTAD.19.2022.4.32
E-yayın Tarihi:
9 Ocak 2023
Özet     Makale (PDF 278 KB)

654
Muhtar Avezov’un Eserlerinin Anlam Dünyası
OTYZBAY, Zhazira
MTAD 2022, 19(4):654-667; DOI: 10.1501/MTAD.19.2022.4.33
E-yayın Tarihi:
9 Ocak 2023
Özet     Makale (PDF 365 KB)

Tanıtmalar

668
Davletov, Timur B. & Killi Yılmaz, Gülsüm (Ed.) (2022) Alevtina K. Maytakova’nın Doğumunun 90. Yıl Dönümüne İthaf Edilen Uluslararası Sibirya Türk Destan Geleneği ve Kamlık İnancı Konferansı Bildiriler Kitabı. Ankara: TÜRKSOY, ss. 210, ISBN 978-605-71326-6-6.
KILIÇ, İsmet
MTAD 2022, 19(4):668-671; DOI: 10.1501/MTAD.19.2022.4.34
E-yayın Tarihi:
9 Ocak 2023
Özet     Makale (PDF 466 KB)

Haberler

672
Uluslararası Kazak Ulusunun Öncü Aydını; Yazar, Devlet Adamı ve Bilgin Muhtar Avezov Konferansı, 27 Ekim 2022, Ankara.
KILIÇ, İsmet
MTAD 2022, 19(4):672-675; DOI: 10.1501/MTAD.19.2022.4.35
E-yayın Tarihi:
9 Ocak 2023
Özet     Makale (PDF 3,7 MB)

Ankara Üniversitesi | Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi  | Bölüm Ana Sayfası 
Telif Hakkı © 2004, AÜ DTCF Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü. Tüm hakları saklıdır.
 06100 Sıhhiye - Ankara, TÜRKİYE
| Tel.: +90312 310 32 80  | Faks: +90312 310 57 13 | E-posta: ctl@ankara.edu.tr