Konuk

Ana Sayfa

 Hakkımızda

  Yayın Kurulu

 Yayın İlkeleri

 Arşiv

 Son Sayı

Giriş

 İletişim

English

 

 

   

 

Modern Türklük Araştırmaları Dergisi 

 

Cilt 2, Sayı 3, Eylül 2005, Kazan 1000 Özel Sayısı

Konuk Editör Abdullah GÜNDOĞDU


1

Kapak Sayfası / İçindekiler

MTAD 2005,2(3):1-4 (Mak. #32)

E-yayın Tarihi: 27 Eylül 2005

Makale (PDF 260 KB)


5

Sunuş

GÜNDOĞDU, Abdullah

MTAD 2005,2(3):5-6 (Mak. #33)

E-yayın Tarihi: 27 Eylül 2005

Özet    Makale (PDF 207 KB)


Makaleler


7 Neden Kazan 1000?
ZEKİYEV Mirfatih
MTAD 2005,2(3):7-11 (Mak. #34)

E-yayın Tarihi: 27 Eylül 2005

Özet     Makale (PDF 260 KB)


12 Kazan in the Muscovite Ideology and the Foundation of a Russian Empire
KHODARKOVSKY, Michael  
MTAD 2005,2(3):12-20 (Mak. #35)

E-yayın Tarihi: 27 Eylül 2005

Özet     Makale (PDF 314 KB)


21 Kasım Hanlığı ve Sayın Bulat (Simeon Begbulatoviç) Han
GÜNDOĞDU, Abdullah   
MTAD 2005,2(3):21-30 (Mak. #36)

E-yayın Tarihi: 27 Eylül 2005

Özet     Makale (PDF 290 KB)


31 Yusuf Akçura ve I. Dünya Savaşı'nda Rusya'daki Türk Esirleri
METİN, Celal   
MTAD 2005,2(3):31-53 (Mak. #37)

E-yayın Tarihi: 27 Eylül 2005

Özet     Makale (PDF 428 KB)


54 Askerlere ve Ailelerine Yardım İçin Kurulan Geçici Müslüman Komitesi: Teşekkül ve Faaliyet (1915-1917)
MİNULLİN, Cevdet S.
MTAD 2005,2(3):54-61  (Mak. #38)

E-yayın Tarihi: 27 Eylül 2005

Özet     Makale (PDF 276 KB)


62 G.M. Zalkind'in "Tatar Tüccar Burjuvası Tarihine Dair: 18. yy. Sonlarında Bua (Buinsk)'da Tatar Tüccarları" Başlıklı Etüdü

MARAŞ, İbrahim - Zinnur ABLAZİYEV
MTAD 2005,2(3):62-70 (Mak. #39)

E-yayın Tarihi: 27 Eylül 2005

Özet     Makale (PDF 486 KB)


71 İsmail Gaspıralı ve Tatar Toplumunda Yenileşme Hareketi (19. yy. sonu-20. yy. başı)
EMİRHANOV, Ravil   
MTAD 2005,2(3):71-83 (Mak. #40)

E-yayın Tarihi: 27 Eylül 2005

Özet     Makale (PDF 336 KB)


84 Kırgızistan Tatar Türklüğü ve Dil Durumları
KILIÇ, Filiz  
MTAD 2005,2(3):84-91 (Mak. #41)

E-yayın Tarihi: 27 Eylül 2005

Özet     Makale (PDF 332 KB)


92 Tatar Türklerinin Düğün Geleneği
ZARİPOVA ÇETİN, Çulpan  
MTAD 2005,2(3):92-119 (Mak. #42)

E-yayın Tarihi: 23 Eylül 2005

Özet     Makale (PDF 470 KB)


Tanıtmalar


120 Osmanlı Belgelerinde Kazan. T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanli Arşivi Daire Başkanlığı
GÖKGÖZ, Saime Selenga  
MTAD 2005,2(3):120-126 (Mak. #43)

E-yayın Tarihi: 27 Eylül 2005

Özet     Makale (PDF 239 KB)


127  L. VASİLYEVNA DİMİTRİYEVNA, Katalog Turkskih Rukopisey (Instituta Vostokovedeniya Rossiyskoy Akademii Nauk). 
BATMAZ, Eftal Ş. 
MTAD 2005,2(3):127-130 (Mak. #44)

E-yayın Tarihi: 27 Eylül 2005

Özet     Makale (PDF 202 KB)


131  SOLTANŞA ATANIYAZOV, Türkmen Dilinin Sözköki Sözlügi. 
SAĞLIK, G. Selcan 
MTAD 2005,2(3):131-134 (Mak. #45)

E-yayın Tarihi: 27 Eylül 2005

Özet     Makale (PDF 202 KB)


Haberler


135 Rus Basınında Kazan 1000 Kutlamaları
TAGIZADE, Leyla
MTAD 2005,2(3):135-140 (Mak. #46)

E-yayın Tarihi: 27 Eylül 2005

Özet     Makale (PDF 180 KB)


 

Ankara Üniversitesi | Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi  | Bölüm Ana Sayfası 
Telif Hakkı © 2004, AÜ DTCF Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü. Tüm hakları saklıdır. 

Sıhhiye - Ankara, TÜRKİYE

| Tel.: +90312 310 32 80  | Faks: +90312 310 57 13 |

E-posta