Ana Sayfa | Hakkımızda | Yayın Kurulu | Yayın İlkeleri | Arşiv | Son Sayı | İletişim | Çıkış Giriş | English

 

Modern Türklük Araştırmaları Dergisi 

 

Cilt 2, Sayı 3, Eylül 2005, Kazan 1000 Özel Sayısı

Konuk Editör
Abdullah GÜNDOĞDU


1 Kapak Sayfası / İçindekiler
MTAD 2005,2(3):1-4 (Mak. #32)
E-yayın Tarihi: 27 Eylül 2005
Makale (PDF 260 KB)

5 Sunuş
GÜNDOĞDU
, Abdullah
MTAD 2005,2(3):5-6 (Mak. #33)
E-yayın Tarihi: 27 Eylül 2005
Özet    Makale (PDF 207 KB)

Makaleler


7 Neden Kazan 1000?
ZEKİYEV Mirfatih
MTAD 2005,2(3):7-11 (Mak. #34)
E-yayın Tarihi: 27 Eylül 2005
Özet     Makale (PDF 260 KB)

12 Kazan in the Muscovite Ideology and the Foundation of a Russian Empire
KHODARKOVSKY, Michael  
MTAD 2005,2(3):12-20 (Mak. #35)
E-yayın Tarihi: 27 Eylül 2005
Özet     Makale (PDF 314 KB)

21 Kasım Hanlığı ve Sayın Bulat (Simeon Begbulatoviç) Han
GÜNDOĞDU, Abdullah   
MTAD 2005,2(3):21-30 (Mak. #36)
E-yayın Tarihi: 27 Eylül 2005
Özet     Makale (PDF 290 KB)

31 Yusuf Akçura ve I. Dünya Savaşı'nda Rusya'daki Türk Esirleri
METİN, Celal   
MTAD 2005,2(3):31-53 (Mak. #37)
E-yayın Tarihi: 27 Eylül 2005
Özet     Makale (PDF 428 KB)

54 Askerlere ve Ailelerine Yardım İçin Kurulan Geçici Müslüman Komitesi: Teşekkül ve Faaliyet (1915-1917)
MİNULLİN, Cevdet S.
MTAD 2005,2(3):54-61  (Mak. #38)

E-yayın Tarihi: 27 Eylül 2005
Özet     Makale (PDF 276 KB)

62 G.M. Zalkind'in "Tatar Tüccar Burjuvası Tarihine Dair: 18. yy. Sonlarında Bua (Buinsk)'da Tatar Tüccarları" Başlıklı Etüdü
MARAŞ, İbrahim - Zinnur ABLAZİYEV
MTAD 2005,2(3):62-70 (Mak. #39)

E-yayın Tarihi: 27 Eylül 2005

Özet     Makale (PDF 486 KB)

71 İsmail Gaspıralı ve Tatar Toplumunda Yenileşme Hareketi (19. yy. sonu-20. yy. başı)
EMİRHANOV, Ravil   
MTAD 2005,2(3):71-83 (Mak. #40)

E-yayın Tarihi: 27 Eylül 2005
Özet     Makale (PDF 336 KB)

84 Kırgızistan Tatar Türklüğü ve Dil Durumları
KILIÇ, Filiz  
MTAD 2005,2(3):84-91 (Mak. #41)
E-yayın Tarihi: 27 Eylül 2005
Özet     Makale (PDF 332 KB)

92 Tatar Türklerinin Düğün Geleneği
ZARİPOVA ÇETİN, Çulpan  
MTAD 2005,2(3):92-119 (Mak. #42)
E-yayın Tarihi: 23 Eylül 2005
Özet     Makale (PDF 470 KB)

Tanıtmalar


120 Osmanlı Belgelerinde Kazan. T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanli Arşivi Daire Başkanlığı
GÖKGÖZ, Saime Selenga  
MTAD 2005,2(3):120-126 (Mak. #43)
E-yayın Tarihi: 27 Eylül 2005
Özet     Makale (PDF 239 KB)

127  L. VASİLYEVNA DİMİTRİYEVNA, Katalog Turkskih Rukopisey (Instituta Vostokovedeniya Rossiyskoy Akademii Nauk). 
BATMAZ, Eftal Ş. 
MTAD 2005,2(3):127-130 (Mak. #44)
E-yayın Tarihi: 27 Eylül 2005
Özet     Makale (PDF 202 KB)

131  SOLTANŞA ATANIYAZOV, Türkmen Dilinin Sözköki Sözlügi. 
SAĞLIK, G. Selcan 
MTAD 2005,2(3):131-134 (Mak. #45)
E-yayın Tarihi: 27 Eylül 2005
Özet     Makale (PDF 202 KB)

Haberler


135 Rus Basınında Kazan 1000 Kutlamaları
TAGIZADE, Leyla
MTAD 2005,2(3):135-140 (Mak. #46)
E-yayın Tarihi: 27 Eylül 2005
Özet     Makale (PDF 180 KB)

 

AÜ
Ankara Üniversitesi | Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi  | Bölüm Ana Sayfası 
Telif Hakkı © 2004, AÜ DTCF Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü. Tüm hakları saklıdır.
 06100 Sıhhiye - Ankara, TÜRKİYE
| Tel.: +90312 310 32 80  | Faks: +90312 310 57 13 | E-posta: ctl@ankara.edu.tr