Ana Sayfa | Hakkımızda | Yayın Kurulu | Yayın İlkeleri | Arşiv | Son Sayı | İletişim | Çıkış  Giriş 
  English

 

Modern Türklük Araştırmaları Dergisi 

 

Cilt 7, Sayı 1, Mart 2010


1

Kapak Sayfası / İçindekiler
MTAD 2010,7(1):1-4
E-yayın Tarihi: 26 Nisan 2010
Makale (PDF 314 KB)

5
Sunuş
ÖZÖNDER, F. Sema Barutcu
MTAD 2010,7(1):5-6; DOI: 10.1501/MTAD.7.2010.1.1
E-yayın Tarihi:26 Nisan 2010
Özet    Makale (PDF 186 KB)

Makaleler


7
Belçikalı Nüfus ve İstatistik bilimci Camille Jacquart ve Türkiye’de Modern İstatistiğin Kurulması (1926-1929)
YILDIRIM, Seyfi

MTAD 2010,7(1):7-36; DOI: 10.1501/MTAD.7.2010.1.2
E-yayın Tarihi: 26 Nisan 2010
Özet     Makale (PDF 518 KB)


37
Mehmed Emin Resulzâde İran'da (1908-1911)
METİN, Celal    

MTAD 2010,7(1):37-48; DOI: 10.1501/MTAD.7.2010.1.3
E-yayın Tarihi: 26 Nisan 2010
Özet     Makale (PDF 364 KB)


49
Başkurtların 1905 Umum Rusya Müslüman Hareketine Katılması
YAMAYEVA, A. Larisa

MTAD 2010,7(1):49-60; DOI: 10.1501/MTAD.7.2010.1.4
E-yayın Tarihi:26 Nisan 2010
Özet     Makale (PDF 369 KB)


61
Polonya-Litvanya Müslüman Tatar Türklerinin (Lipkalar) Elyazmaları
ARIK, Sabire  

MTAD 2010,7(1):61-70; DOI: 10.1501/MTAD.7.2010.1.5
E-yayın Tarihi: 26 Nisan 2008
Özet     Makale (PDF 365 KB)


71
Memlûk Kıpçak Sahasına Ait Bir Fıkıh Eseri: Kitāb fi’l-Fıķh
DEMİRCİ, Jale   

MTAD 2010,7(1):71-90; DOI: 10.1501/MTAD.7.2010.1.6
E-yayın Tarihi: 26 Nisan 2010
Özet     Makale (PDF 1,771 KB) İngilizcesi (PDF 1,750 KB)


91
Aksak Timur Destanı ve Metin Tahlili
ŞİŞMAN, Bekir  

MTAD 2010,7(1):91-109; DOI: 10.1501/MTAD.7.2010.1.7
E-yayın Tarihi: 26 Nisan 2008
Özet     Makale (PDF 473 KB)


111
Eski Türkçe Bir Yazma Işığında Anadolu’daki Düğün Âdetlerinin Orta Asya’daki Kaynakları Üzerine

ŞEN, Serkan
MTAD 2010,7(1):111-120; DOI: 10.1501/MTAD.7.2010.1.8
E-yayın Tarihi: 26 Nisan 2010
Özet     Makale (PDF 376 KB)


121
Türk Dilinde Ahlâkî Sapma Sözleri

YAYLAGÜL, Özen
MTAD 2010,7(1):121-140; DOI: 10.1501/MTAD.7.2010.1.9
E-yayın Tarihi: 26 Nisan 2010
Özet     Makale (PDF 492 KB)


141
Türk Dünyasından Derlenmiş Bir ‘Atalar Sözü’ Kitabı

KÜÇÜK, Murat
MTAD 2010,7(1):141-176, DOI: 10.1501/MTAD.7.2010.1.10
E-yayın Tarihi: 26 Nisan 2010
Özet     Makale (PDF 539 KB)


177
Klâsik Şiirde Teşbih Unsuru Olarak Nokta’nın Ele Alınışı: Tıfl-ı Mektep Gibi Nokta-i Şekk’ten Başlamak

ŞANLI, İsmet
MTAD 2010,7(1):177-215; DOI: 10.1501/MTAD.7.2010.1.11
E-yayın Tarihi: 26 Nisan 2010
Özet     Makale (PDF 950 KB)


217

Moğol Kişi Adları
GÜL, Bülent  
MTAD 2010,7(1):217-229; DOI: 10.1501/MTAD.7.2010.1.12
E-yayın Tarihi: 26 Nisan 2010  
Özet     Makale (PDF 382 KB)


231
Eski Türkçe –gA(y)sUg Eki ve Türk Dili Alanındaki Türevleri Üzerine
AĞCA, Ferruh  
MTAD 2010,7(1):231-250; DOI: 10.1501/MTAD.7.2010.1.13
E-yayın Tarihi: 26 Nisan 2010
Özet     Makale (PDF 550 KB)
 

251

Kırgızcanın İçkilik Ağızlar Grubunda Birincil Uzun Ünlüler ve İzleri
ALİMOV, Rysbek  
MTAD 2010,7(1):251-267; DOI: 10.1501/MTAD.7.2010.1.14
E-yayın Tarihi: 26 Nisan 2010
Özet     Makale (PDF 400 KB)


269

Alıntı Seslerin Türkçedeki Durumuna Bir Örnek: Kuzey-Batı Kıpçak Grubu Türk Lehçelerinde /f/ Sesi
AŞÇI, Ufuk Deniz  
MTAD 2010,7(1):269-294; DOI: 10.1501/MTAD.7.2010.1.15
E-yayın Tarihi: 26 Nisan 2010
Özet     Makale (PDF 568 KB)


 

Ankara Üniversitesi | Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi  | Bölüm Ana Sayfası 
Telif Hakkı © 2004, AÜ DTCF Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü. Tüm hakları saklıdır.
  Sıhhiye - Ankara, TÜRKİYE
| Tel.: +90312 310 32 80  | Faks: +90312 310 57 13 | E-posta