Ana Sayfa | Hakkımızda | Yayın Kurulu | Yayın İlkeleri | Arşiv | Son Sayı | İletişim | Çıkış  Giriş 
English

 

Modern Türklük Araştırmaları Dergisi  

 

Cilt 7, Sayı 3, Eylül 2010
Özel Dosya Editörü: Feyruze GARİPOVA

1

Kapak Sayfası / İçindekiler
MTAD 2010,7(3):1-4
E-yayın Tarihi: 17 Kasım 2010
Makale (PDF 331 KB)

5
Sunuş
ÖZÖNDER, F. Sema Barutcu
MTAD 2010,7(3):5-6; DOI: 10.1501/MTAD.7.2010.3.38
E-yayın Tarihi:17 Kasım 2010
Makale (PDF 141 KB)

7
Dosya Editörünün Sunuşu
GARİPOVA, Feyruze
MTAD 2010,7(3):7-8; DOI: 10.1501/MTAD.7.2010.3.39
E-yayın Tarihi:17 Kasım 2010
Makale (PDF 243 KB)

Makaleler


8
İdil-Ural Bölgesindeki Cumhuriyetlerde Adı Cumhuriyetin Adıyla Aynı Olan Dilin Yaşama Kabiliyetine Etki Eden Bazı Faktörler
GARİPOVA, Feyruze

MTAD 2010,7(3):8-17; DOI: 10.1501/MTAD.7.2010.3.40
E-yayın Tarihi: 17 Kasım 2010
Özet     Makale (PDF 330 KB)


18
Çuvaşların Dil Egemenliği
HUZANGAY, Atner P.   

MTAD 2010,7(3):18-25; DOI: 10.1501/MTAD.7.2010.3.41
E-yayın Tarihi: 17 Kasım 2010
Özet     Makale (PDF 365 KB)


26
Kültürler Diyalogu Açısından İdil-Ural Halklarının Geleneksel Etiketi
KUZNETSOV, Aleksandr

MTAD 2010,7(3):26-37; DOI: 10.1501/MTAD.7.2010.3.42
E-yayın Tarihi:17 Kasım 2010
Özet     Makale (PDF 394 KB)


38
Kuzey-Batı Başkurtlarında Havlu Süsü Olarak Tambur ve Onun Değişik Şekilleri
DAVLETŞİNA, Zile M.

MTAD 2010,7(3):38-51; DOI: 10.1501/MTAD.7.2010.3.43
E-yayın Tarihi: 17 Kasım 2010
Özet     Makale (PDF 868 KB)


52
Rinat Kamal Romanlarında Asır Kaderi
NEBİULLİNA, Gülnur

MTAD 2010,7(3):52-64; DOI: 10.1501/MTAD.7.2010.3.44
E-yayın Tarihi:17 Kasım 2010
Özet     Makale (PDF 380 KB)


65
Altay Dillerinde *TU Kökünün Sözcüksel-Semantik Gelişmesi
ŞAYHULOV, Almas G.

MTAD 2010,7(3):65-72; DOI: 10.1501/MTAD.7.2010.3.45
E-yayın Tarihi:17 Kasım 2010
Özet     Makale (PDF 340 KB)


73
Интерпретация концепции личности в узбекской художественной публицистике

КУРБАНОВА, Саида Бекчановна
MTAD 2010,7(3):73-85; DOI: 10.1501/MTAD.7.2010.3.46
E-yayın Tarihi: 17 Kasım 2010
Özet     Makale (PDF 320 KB)


86
Транстерминологизация и Модели Транстерминов В Узбекском Языке

ИСМОИЛОВ, Гулом Мирзаевич
MTAD 2010,7(3):86-103; DOI: 10.1501/MTAD.7.2010.3.47
E-yayın Tarihi: 17 Kasım 2010
Özet     Makale (PDF 503 KB)


104
Проблемы Членения Предложений В Языкознании

ХАЙДАРОВ, Шохкадам
MTAD 2010,7(3):104-115; DOI: 10.1501/MTAD.7.2010.3.48
E-yayın Tarihi: 17 Kasım 2010
Özet     Makale (PDF 361KB)


116
Kırgız Türkçesinde Henüz Gerçekleşmemiş Olay Anlatan -A elek Üzerine

KILIÇ, Filiz
MTAD 2010,7(3):116-143; DOI: 10.1501/MTAD.7.2010.3.49
E-yayın Tarihi: 17 Kasım 2010
Özet     Makale (PDF 647 KB)


144
İşleve Dayalı Dil Bilgisi: Türkçede Tahmin ve İhtimal Anlatımları

BENZER, Ahmet
MTAD 2010,7(3):144-153; DOI: 10.1501/MTAD.7.2010.3.50
E-yayın Tarihi: 17 Kasım 2010
Özet     Makale (PDF 322 KB)


154
Hakaslarda Destancılık Geleneği II: Biçim, İçerik, İcra

KİLLİ YILMAZ, Gülsüm
MTAD 2010,7(3):154-178; DOI: 10.1501/MTAD.7.2010.3.51
E-yayın Tarihi: 17 Kasım 2010
Özet     Makale (PDF 562 KB)


179
Nevâyî’nin Divanlarındaki Boy Adları Üzerine

ÖZKAN NALBANT, Bilge
MTAD 2010,7(3):179-206; DOI: 10.1501/MTAD.7.2010.3.52
E-yayın Tarihi: 17 Kasım 2010
Özet     Makale (PDF 537 KB)


207
Y 86 ve Y 102 Yenisey Yazıtları

USEEV, Nurdin
MTAD 2010,7(3):207-211; DOI: 10.1501/MTAD.7.2010.3.53
E-yayın Tarihi: 17 Kasım 2010
Özet     Makale (PDF 349 KB)


Haberler


212
Çuvaş Dili ve Etnosu Avrasya Medeniyeti Tarihinde Uluslar Arası Türkoloji Konferansı. 15-18 Eylül 2010, Çuvaş Devlet Beşerî Bilimler Enstitüsü, Çeboksarı-Çuvaş Cumhuriyeti-Rusya

KUZNETSOV, Aleksandr
MTAD 2010,7(3):212-213; DOI: 10.1501/MTAD.7.2010.3.54
E-yayın Tarihi: 17 Kasım 2010
Makale (PDF 212 KB)


214
Rusya Halkları Dilleri Diyalektolojisinin Güncel Sorunları X. Bölgesel Konferansı. 21-23 Eylül 2010, Rusya Bilimler Akademisi - Ufa Bilim Merkezi - Tarih, Dil ve Edebiyat Enstitüsü, Ufa-Başkurdistan Cumhuriyeti-Rusya
GARİPOVA, Feyruze
MTAD 2010,7(3):214-215; DOI: 10.1501/MTAD.7.2010.3.55
E-yayın Tarihi: 17 Kasım 2010
Makale (PDF 191 KB)

 

Ankara Üniversitesi | Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi  | Bölüm Ana Sayfası 
Telif Hakkı © 2004, AÜ DTCF Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü. Tüm hakları saklıdır.
  Sıhhiye - Ankara, TÜRKİYE
| Tel.: +90312 310 32 80  | Faks: +90312 310 57 13 | E-posta