Ana Sayfa | Hakkımızda | Yayın Kurulu | Yayın İlkeleri | Arşiv | Son Sayı | İletişim | Çıkış Giriş | English

 


Modern Türklük Araştırmaları Dergisi 

Yûsuf Has Hâcib Özel Sayısı 
 
Cilt: 13, Sayı: 4 (Aralık 2016)

Konuk Editör: Doç.Dr. Özen YAYLAGÜL ÜSTÜNEL

1

Kapak Sayfası / İçindekiler
MTAD 2016,13(4):1-4
E-yayın Tarihi: 22 Mayıs 2017

Makale (PDF 223 KB)

5
Sunuş
YAYLAGÜL ÜSTÜNEL,Özen
MTAD 2016,13(4):5-7; DOI: 10.1501/MTAD.13.2016.4.47
E-yayın Tarihi: 22 Mayıs 2017
Özet     Makale (PDF 140 KB)

Makaleler

8
Yûsuf Has Hâcib Balasagun Devrinde Karahanlı Hanedanlığı ve Türk Boylarının Kimlik Arayışı Meseleleri
MOKEEV, Anvarbek
MTAD 2016,13(4):8-16; DOI: 10.1501/MTAD.13.2016.4.48
E-yayın Tarihi: 22 Mayıs 2017
Özet     Makale (PDF 264 KB)

17
Yûsuf Has Hâcib Devrinde Kâşgar: Kutadgu Bilig’in Yazıldığı Çevresel ve Bilimsel Arka Plan
EKREM, Nuraniye Hidayet
MTAD 2016,13(4):17-53; DOI: 10.1501/MTAD.13.2016.4.49
E-yayın Tarihi: 22 Mayıs 2017
Özet     Makale (PDF 2,6 MB)

54
Arkeolojik Veriler Işığında Yedi Su Şehirleri ve Balasagun Üzerine
YILMAZ, Anıl
MTAD 2016,13(4):54-78; DOI: 10.1501/MTAD.13.2016.4.50
E-yayın Tarihi: 22 Mayıs 2017
Özet     Makale (PDF 7,4 MB)

79
Büyük Selçuklu Mimarisinde Açık Avlulu ve Eyvanlı Camilerin Köken Araştırması
KAZEMİVAND NİAR, Arash
MTAD 2016,13(4):79-101; DOI: 10.1501/MTAD.13.2016.4.51
E-yayın Tarihi: 22 Mayıs
2017
Özet     Makale (PDF 9,9 MB)

102
Yûsuf Hâs Hâcib ve Kutadgu Bilig’de Elçilik
HUNKAN, Ömer Soner
MTAD 2016,13(4):102-122; DOI: 10.1501/MTAD.13.2016.4.52
E-yayın Tarihi: 22 Mayıs
2017
Özet     Makale (PDF 371 KB)

123
XI. Yüzyılda Türklerin Dünyasında Yusuf’un Tanıklığında Devlet’in Anlamı
KÖK, Abdullah
MTAD 2016,13(4):123-156; DOI: 10.1501/MTAD.13.2016.4.53
E-yayın Tarihi: 22 Mayıs
2017
Özet     Makale (PDF 564 KB)

157
Kutadgu Bilig’deki Adalet Kavramının Geleneksel Kazak Toplumundaki Yansımaları
KURMANGALİYEVA ERCİLASUN, Güljanat
MTAD 2016,13(4):157-165; DOI: 10.1501/MTAD.13.2016.4.54
E-yayın Tarihi: 22 Mayıs
2017
Özet     Makale (PDF 298 KB)

166
Kutadgu Bilig’deki Düşünce Aktarımı
YAYLAGÜL ÜSTÜNEL, Özen
MTAD 2016,13(4):166-178; DOI: 10.1501/MTAD.13.2016.4.55
E-yayın Tarihi: 22 Mayıs
2017
Özet     Makale (PDF 306 KB)

179
Yaşname Geleneği İçinde Kutadgu Bilig ve Kutadgu Bilig’de Yaş Konusu
NALBANT, Mehmet Vefa
MTAD 2016,13(4):179-191; DOI: 10.1501/MTAD.13.2016.4.56
E-yayın Tarihi: 22 Mayıs
2017
Özet     Makale (PDF 851 KB)

192
Kutadgu Bilig’de Bağlama Grupları
ÖZKAN NALBANT, Bilge
MTAD 2016,13(4):192-205; DOI: 10.1501/MTAD.13.2016.4.57
E-yayın Tarihi: 22 Mayıs
2017
Özet     Makale (PDF 1,1 MB)

206
Kutadgu Bilig’de Karşıtlıklara Bakış: İlişkisel Karşıtlıklar
SAĞLIK ŞAHİN, Selcan     
MTAD 2016,13(4):206-219; DOI: 10.1501/MTAD.13.2016.4.58
E-yayın Tarihi: 22 Mayıs
2017
Özet     Makale (PDF 2,3 MB)

220
Kutadgu Bilig Metnindeki Eş Sesli Kelimelerin Bediî Önemi
HALMURADOVA, Muştarî
MTAD 2016,13(4):220-226; DOI: 10.1501/MTAD.13.2016.4.59
E-yayın Tarihi:22 Mayıs
2017
Özet     Makale (PDF 1,4 MB)

227
II. Meşrutiyet Döneminde İki Farklı Cengiz Han Tasavvuru
ÇALEN,Mehmet Kaan
MTAD 2016,13(4):227-254; DOI: 10.1501/MTAD.13.2016.4.60
E-yayın Tarihi: 22 Mayıs
2017
Özet     Makale (PDF 1,9 MB)

255
Çanakkale Savaşı’nın Goralı Şehitleri ve Goralıların Çanakkale Destanı
ÖZCAN, Halil
MTAD 2016,13(4):255-280; DOI: 10.1501/MTAD.13.2016.4.61
E-yayın Tarihi: 22 Mayıs
2017
Özet     Makale (PDF 3,6 KB)
 

Ankara Üniversitesi | Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi  | Bölüm Ana Sayfası 
Telif Hakkı © 2004, AÜ DTCF Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü. Tüm hakları saklıdır.
 06100 Sıhhiye - Ankara, TÜRKİYE
| Tel.: +90312 310 32 80  | Faks: +90312 310 57 13 | E-posta: ctl@ankara.edu.tr