Ana Sayfa | Hakkımızda | Yayın Kurulu | Yayın İlkeleri | Arşiv | Son Sayı | İletişim | Çıkış Giriş | English

 

Modern Türklük Araştırmaları Dergisi 
  Cilt 10, Sayı 4, Aralık 2013

1

Kapak Sayfası / İçindekiler
MTAD 2013,10(4):1-4
E-yayın Tarihi:2 Şubat 2014
Makale (PDF 250 KB)

5
Sunuş
ÖZÖNDER, F. Sema Barutcu
MTAD 2013,10(4):5-6; DOI: 10.1501/MTAD.10.2013.4.38
E-yayın Tarihi: 2 Şubat 2014
Özet     Makale (PDF 144 KB)

Makaleler

7
Мустафа Чокай о Турции 20–30-х годов ХХ в.
ЕСМАГАМБЕТОВ, Кушим Лекерович
MTAD 2013,10(4):7-25; DOI: 10.1501/MTAD.10.2013.4.39
E-yayın Tarihi: 2 Şubat 2014
Özet     Makale (PDF 421 KB)

26
XIX. Yüzyıldaki Avrupalı Seyyahların Gözüyle Osmanlı Kıyafetleri Üzerine Bazı Tespitler
UÇAR, Žofie
MTAD 2013,10(4):26-42; DOI: 10.1501/MTAD.10.2013.4.40
E-yayın Tarihi: 2 Şubat 2014
Özet     Makale (PDF 773 KB)

43
Gerçeklik ve Kurgu Olarak Osmanlı’dan Cumhuriyet’e İstanbul’da İntihar
KILIÇ, Rüya
MTAD 2013,10(4):43-70; DOI: 10.1501/MTAD.10.2013.4.41
E-yayın Tarihi: 2 Şubat 2014
Özet     Makale (PDF 406 KB)

71
1900-1919 Yılları Buryatya Örneğinde Primordial Bir Olgu Olarak Grup aidiyeti, Coğrafya ve Moğol Dünyası
TEZİÇ, Mustafa Can
MTAD 2013,10(4):71-93; DOI: 10.1501/MTAD.10.2013.4.42
E-yayın Tarihi: 2 Şubat 2014
Özet     Makale (PDF 335 KB)

94
Kırım Türkçesinin Bugünkü Durumu
ABDUVALİYEVA ER, Elvina
MTAD 2013,10(4):94-110; DOI: 10.1501/MTAD.10.2013.4.43
E-yayın Tarihi: 2 Şubat 2014
Özet     Makale (PDF 313 KB)

111
Kazakistan’da Alfabe Hareketleri ve Günümüzdeki Kazak Latin Alfabesi Tartışmaları
OTYZBAYEVA, Zhazira
MTAD 2013,10(4):111-125; DOI: 10.1501/MTAD.10.2013.4.44
E-yayın Tarihi: 2 Şubat 2014
Özet     Makale (PDF 300 KB)

125
История прозаического переложения в узбекской литературе
TOJİBAYEVA, Ozoda
MTAD 2013,10(4):125-135; DOI: 10.1501/MTAD.10.2013.4.45
E-yayın Tarihi: 2 Şubat 2014
Özet     Makale (PDF 317 KB)

136
Мотивологическая картина тюрко-славянского мира в терминологии
САБИТОВНА, Бейсенова Жайнагуль
MTAD 2013,10(4):136-152; DOI: 10.1501/MTAD.10.2013.4.46
E-yayın Tarihi: 2 Şubat 2014
Özet     Makale (PDF 396 KB)

153
Er- ve Bol- Ana Yardımcı Eylemleriyle Oluşturulan Birleşik Eylemlerin Kılınışı Üzerine
CERİTOĞLU, Murat
MTAD 2013,10(4):153-164; DOI: 10.1501/MTAD.10.2013.4.47
E-yayın Tarihi: 2 Şubat 2014
Özet     Makale (PDF 271 KB)

165
Ki’li Tümceleri Yeniden Düşünmek: Ki’li Tümceler Birleşik Tümce Midir Yoksa Bağlı Tümce Midir?
YENER, Mustafa Levent
MTAD 2012,9(4):165-176; DOI: 10.1501/MTAD.10.2013.4.48
E-yayın Tarihi: 2 Şubat 2014
Özet     Makale (PDF 470 KB)

177
Text Reduction as a Technical Constraint in Subtitling versus Humor Translation
YETKİN KARAKOÇ, Nihal
MTAD 2013,10(4):177-187; DOI: 10.1501/MTAD.10.2013.4.49
E-yayın Tarihi: 2 Şubat 2014
Özet     Makale (PDF 299 KB)

188
Kırgız Türkçesinin İçkilik Ağzında /-l-/ Düşmesi
KILIÇ, Filiz
MTAD 2013,10(4):188-195; DOI: 10.1501/MTAD.10.2013.4.50
E-yayın Tarihi: 2 Şubat 2014
Özet     Makale (PDF 284 KB)

196
Kerkük Merkez Ağızlarında > , > Ünsüz Değişmeleri
JASİM, Jasim Z.
MTAD 2013,10(4):196-214; DOI: 10.1501/MTAD.10.2013.4.51
E-yayın Tarihi: 2 Şubat 2014
Özet     Makale (PDF 9,6 MB)

Haber

215
Çağdaş Türklük Araştırmaları Sempozyumu, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü, 19-22 Kasım 2013, Ankara/TÜRKİYE
AKHATABAI, Shahrouz
MTAD 2013,10(4):215-223; DOI: 10.1501/MTAD.10.2013.4.52
E-yayın Tarihi: 2 Şubat 2014
Özet     Makale (PDF 175 KB)

Tanıtma

224
Kars İlinin Somut Olmayan Kültürel Mirasının Haritalandırılması. UNESCO-Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Kars 2011, 175 s.
ERDEM, Melek
MTAD 2013,10(4):224-229; DOI: 10.1501/MTAD.10.2013.4.53
E-yayın Tarihi: 2 Şubat 2014
Özet     Makale (PDF 178 KB)

Vefeyat

230
Büyük Dilbilimci Prof.Dr. Mayya İvanovna Çeremisina’yı  Kaybettik
KİLLİ YILMAZ, Gülsüm
MTAD 2013,10(4):230-236; DOI: 10.1501/MTAD.10.2012.4.54
E-yayın Tarihi: 2 Şubat 2014
Özet     Makale (PDF 369 KB)

Ankara Üniversitesi | Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi  | Bölüm Ana Sayfası 
Telif Hakkı © 2004, AÜ DTCF Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü. Tüm hakları saklıdır.
  Sıhhiye - Ankara, TÜRKİYE
Tel.: +90312 310 32 80  | Faks: +90312 310 57 13 | E-posta ctl@humanity.ankara.edu.tr