Ana Sayfa | Hakkımızda | Yayın Kurulu | Yayın İlkeleri | Arşiv | Son Sayı | İletişim | Çıkış Giriş | English
 

 

Modern Türklük Araştırmaları Dergisi 

 

Cilt: 4, Sayı: 2 (Haziran 2007)


1

Kapak Sayfası / İçindekiler
MTAD 2007,4(2):1-4 (Mak. #14)
E-yayın Tarihi: 28 Haziran 2007
Makale (PDF 366 KB

5
Sunuş
ÖZÖNDER, F. Sema Barutcu
MTAD 2007,4(2):5-6 (Mak. #15)
E-yayın Tarihi: 29 Haziran 2007
Özet    Makale (PDF 224 KB)

Makaleler


7
Somut ve Soyut Kültürel Miras: Bozüy
YILDIZ, Naciye
MTAD 2007,4(2):7-30 (Mak. #16)
E-yayın Tarihi: 29 Haziran 2007
Özet     Makale (PDF 505 KB)

31
Türk Destanlarının Kimliği
PAKSOY, H. Bülent  
MTAD 2007,4(2):31-35 (Mak. #17)
E-yayın Tarihi: 29 Haziran 2007
Özet     Makale (PDF 280 KB)

36
Kırgızların Mitolojik İçerikli Destanlarından Kococaş Destanı
CUMAKUNOVA, Gülzura   
MTAD 2007,4(2):36-46 (Mak. #18)
E-yayın Tarihi: 29 Haziran 2007
Özet     Makale (PDF 367 KB)

47
Hasta Kasım'ın Bir Naziresi Üzerine
GAYİBOV, Seyran   
MTAD 2006,4(2):47-53 (Mak. #19)
E-yayın Tarihi: 29 Haziran 2007
Özet     Makale (PDF 390 KB)

54
Şeyhülislâm Şairlerden Mekkî ve Divanı Üzerine
Arslan, Mustafa
MTAD 2007,4(2):54-72 (Mak. #20)
E-yayın Tarihi: 29 Haziran 2007
Özet     Makale (PDF 467 KB)

73
Refik Halit Karay’dan Cumhuriyet Dönemi Hikâyecilerine (1919-1940) Kasaba Olgusu
GÖZÜTOK, Türkan Kodal
MTAD 2007,4(2):73-93 (Mak. #21)

E-yayın Tarihi: 29 Haziran 2007
Özet     Makale (PDF 484 KB)

94
Oğuz Grubu Türk Lehçelerinde İletişim Fiilleri
ERDEM, Melek
MTAD 2007,4(2):94-103 (Mak. #22)
E-yayın Tarihi: 29 Haziran 2007
Özet     Makale (PDF 384 KB)

104
Adige (Çerkes) Dilinde Bulgar Türkçesi Alıntı Sözcükler Üzerine
TAVKUL, Ufuk
MTAD 2007,4(2):104-115 (Mak. #23)

E-yayın Tarihi: 29 Haziran 2007
Özet     Makale (PDF 502 KB)

116
Çağatayca İki Zafernâme Tercümesinde Kullanılan Bazı Uzunluk Ölçüsü Birimleri
SEYHAN, Tanju Oral
MTAD 2007,4(2):116-145 (Mak. #24)

E-yayın Tarihi: 29 Haziran 2007
Özet     Makale (PDF 674 KB)

146
Eski Türkçe ķı  Ünlemi ve Bunun Anadolu Ağızlarındaki  ķı  / ġı Ünlemiyle Karşılaştırılması
NALBANT, Mehmet Vefa
MTAD 2007,4(2):146-151 (Mak. #25)

E-yayın Tarihi: 29 Haziran 2007
Özet     Makale (PDF 407 KB)

152
Kazan Devlet Üniversitesi Kütüphanesi Türkçe yazmaları: Türk dili, edebiyatı ve tarihi araştırmaları açısından önemi
YAVUZARSLAN, Paşa
MTAD 2007,4(2):152-162 (Mak. #26)

E-yayın Tarihi: 29 Haziran 2007
Özet     Makale (PDF 409 KB)

163
Kültürler Üzerinde Bilişim Devriminin Etkileri
ATASOY, Fahri
MTAD 2007,4(2):163-178 (Mak. #27)

E-yayın Tarihi: 29 Haziran 2007
Özet     Makale (PDF 422 KB)

Tanıtmalar


179
AKSELEY SEYDİMBEK, Kazaktıñ Küy Öneri.   
BAYTOK, Aysel  
MTAD 2007,4(2):
179-187 (Mak. #28)

E-yayın Tarihi: 29 Haziran 2007  
Özet     Makale (PDF 342 KB)


188 
Krımskiye Karaimı: Proishojdeniye, Etnokultura, İstoriya.
ABDUVALİYEVA,
Elvina 
MTAD 2007,4(2):
188-194 (Mak. #
29)
E-yayın Tarihi: 29 Haziran 2007
Özet     Makale (PDF 359 KB)

195 
Güney Azerbaycan’da Yayınlanan Bir Etimolojik Sözlük Çalışması Üzerine : İSMAİL HADİ , Ferheng-i Türkî Nevin (Türki-Farsi)/An Etymological Dictionary of New Turkish
SAĞLIK, Selcan 
MTAD 2007,4(2):
195-198 (Mak. #30
)
E-yayın Tarihi: 29 Haziran 2007
Özet     Makale (PDF 299 KB)

199 
SERPİL OPPERMANN, Postmodern Tarih Kuramı: Tarihyazımı, Yeni Tarihselcilik ve Roman
YE
ŞİLYURT, Şamil  
MTAD 2007,4(2):
199-203 (Mak. #
31)
E-yayın Tarihi: 29 Haziran 2007
Özet     Makale (PDF 289 KB)

Vefeyat


204 
Prof.Dr. Hasan Eren  (15.03.1919 – 26.05.2007) 
MTAD  
MTAD 2007,4(2):
204-205 (Mak. #
32)
E-yayın Tarihi: 29 Haziran 2007
Özet     Makale (PDF 199 KB)

 

AÜ
Ankara Üniversitesi | Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi  | Bölüm Ana Sayfası 
Telif Hakkı © 2004, AÜ DTCF Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü. Tüm hakları saklıdır.
 06100 Sıhhiye - Ankara, TÜRKİYE
| Tel.: +90312 310 32 80  | Faks: +90312 310 57 13 | E-posta: ctl@ankara.edu.tr