Konuk

Ana Sayfa

 Hakkımızda

  Yayın Kurulu

 Yayın İlkeleri

Arşiv

Son Sayı

Giriş

İletişim

  English

 

Modern Türklük Araştırmaları Dergisi 

 

Cilt 4, Sayı 2, Haziran 2007


1

Kapak Sayfası / İçindekiler
MTAD 2007,4(2):1-4 (Mak. #14)
E-yayın Tarihi: 28 Haziran 2007
Makale (PDF 366 KB

5
Sunuş
ÖZÖNDER, F. Sema Barutcu
MTAD 2007,4(2):5-6 (Mak. #15)
E-yayın Tarihi: 29 Haziran 2007
Özet    Makale (PDF 224 KB)

Makaleler


7
Somut ve Soyut Kültürel Miras: Bozüy
YILDIZ, Naciye

MTAD 2007,4(2):7-30 (Mak. #16)
E-yayın Tarihi: 29 Haziran 2007
Özet     Makale (PDF 505 KB)


31
Türk Destanlarının Kimliği
PAKSOY, H. Bülent  

MTAD 2007,4(2):31-35 (Mak. #17)
E-yayın Tarihi: 29 Haziran 2007
Özet     Makale (PDF 280 KB)


36
Kırgızların Mitolojik İçerikli Destanlarından Kococaş Destanı
CUMAKUNOVA, Gülzura   

MTAD 2007,4(2):36-46 (Mak. #18)
E-yayın Tarihi: 29 Haziran 2007
Özet     Makale (PDF 367 KB)


47
Hasta Kasım'ın Bir Naziresi Üzerine
GAYİBOV, Seyran   

MTAD 2006,4(2):47-53 (Mak. #19)
E-yayın Tarihi: 29 Haziran 2007
Özet     Makale (PDF 390 KB)


54
Şeyhülislâm Şairlerden Mekkî ve Divanı Üzerine
Arslan, Mustafa

MTAD 2007,4(2):54-72 (Mak. #20)
E-yayın Tarihi: 29 Haziran 2007
Özet     Makale (PDF 467 KB)


73
Refik Halit Karay’dan Cumhuriyet Dönemi Hikâyecilerine (1919-1940) Kasaba Olgusu

GÖZÜTOK, Türkan Kodal
MTAD 2007,4(2):73-93 (Mak. #21)

E-yayın Tarihi: 29 Haziran 2007
Özet     Makale (PDF 484 KB)


94
Oğuz Grubu Türk Lehçelerinde İletişim Fiilleri

ERDEM, Melek
MTAD 2007,4(2):94-103 (Mak. #22)
E-yayın Tarihi: 29 Haziran 2007
Özet     Makale (PDF 384 KB)


104
Adige (Çerkes) Dilinde Bulgar Türkçesi Alıntı Sözcükler Üzerine

TAVKUL, Ufuk
MTAD 2007,4(2):104-115 (Mak. #23)

E-yayın Tarihi: 29 Haziran 2007
Özet     Makale (PDF 502 KB)


116
Çağatayca İki Zafernâme Tercümesinde Kullanılan Bazı Uzunluk Ölçüsü Birimleri

SEYHAN, Tanju Oral
MTAD 2007,4(2):116-145 (Mak. #24)

E-yayın Tarihi: 29 Haziran 2007
Özet     Makale (PDF 674 KB)


146
Eski Türkçe ķı  Ünlemi ve Bunun Anadolu Ağızlarındaki  ķı  / ġı Ünlemiyle Karşılaştırılması

NALBANT, Mehmet Vefa
MTAD 2007,4(2):146-151 (Mak. #25)

E-yayın Tarihi: 29 Haziran 2007
Özet     Makale (PDF 407 KB)


152
Kazan Devlet Üniversitesi Kütüphanesi Türkçe yazmaları: Türk dili, edebiyatı ve tarihi araştırmaları açısından önemi

YAVUZARSLAN, Paşa
MTAD 2007,4(2):152-162 (Mak. #26)

E-yayın Tarihi: 29 Haziran 2007
Özet     Makale (PDF 409 KB)


163
Kültürler Üzerinde Bilişim Devriminin Etkileri

ATASOY, Fahri
MTAD 2007,4(2):163-178 (Mak. #27)

E-yayın Tarihi: 29 Haziran 2007
Özet     Makale (PDF 422 KB)


Tanıtmalar


179

AKSELEY SEYDİMBEK, Kazaktıñ Küy Öneri.   
BAYTOK, Aysel  
MTAD 2007,4(2):
179-187 (Mak. #28)

E-yayın Tarihi: 29 Haziran 2007  
Özet     Makale (PDF 342 KB)


188 
Krımskiye Karaimı: Proishojdeniye, Etnokultura, İstoriya.
ABDUVALİYEVA,
Elvina 
MTAD 2007,4(2):
188-194 (Mak. #
29)

E-yayın Tarihi: 29 Haziran 2007
Özet     Makale (PDF 359 KB)


195 
Güney Azerbaycan’da Yayınlanan Bir Etimolojik Sözlük Çalışması Üzerine : İSMAİL HADİ , Ferheng-i Türkî Nevin (Türki-Farsi)/An Etymological Dictionary of New Turkish
SAĞLIK, Selcan 
MTAD 2007,4(2):
195-198 (Mak. #30
)

E-yayın Tarihi: 29 Haziran 2007
Özet     Makale (PDF 299 KB)


199 
SERPİL OPPERMANN, Postmodern Tarih Kuramı: Tarihyazımı, Yeni Tarihselcilik ve Roman
YE
ŞİLYURT, Şamil  
MTAD 2007,4(2):
199-203 (Mak. #
31)

E-yayın Tarihi: 29 Haziran 2007
Özet     Makale (PDF 289 KB)


Vefeyat


204 
Prof.Dr. Hasan Eren  (15.03.1919 – 26.05.2007) 
MTAD  
MTAD 2007,4(2):
204-205 (Mak. #
32)

E-yayın Tarihi: 29 Haziran 2007
Özet     Makale (PDF 199 KB)


 

Ankara Üniversitesi | Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi  | Bölüm Ana Sayfası 
Telif Hakkı © 2004, AÜ DTCF Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü. Tüm hakları saklıdır.
 

Sıhhiye - Ankara, TÜRKİYE

| Tel.: +90312 310 32 80  | Faks: +90312 310 57 13 |E-posta