MTAD 2023 C. Erap Alışık Anısına . I

Ana Sayfa
| Hakkımızda | Yayın Kurulu | Yayın İlkeleri | Arşiv | Son Sayı | İletişim | Çıkış Giriş | English

 


Modern Türklük Araştırmaları Dergisi


C. Eralp Alışık Anısına . I
 

 


Cilt: 20, Sayı: 3 (Eylül 2023)

Sayı Editörleri: Emine TEMEL ALEMDAR, Samet ONUR, Soner ATALAN


323

Kapak Sayfası / İçindekiler
MTAD 2023, 20(3): 323-328
E-yayın Tarihi: 25 Ekim 2023
Makale (PDF 5,6 MB)

329
Sunuş
TEMEL ALEMDAR, Emine, Samet ONUR, Soner ATALAN
MTAD, C. Eralp Alışık Anısına . I, 2023, 20(3): 329-330; DOI: 10.58785/MTAD.20.2023.3.22
E-yayın Tarihi: 25 Ekim 2023
Özet     Makale (PDF 116 KB)

331
Öğrencilerinin Kaleminden C. Eralp Alışık'ın Hayatına Dair
TEMEL ALEMDAR, Emine, Samet ONUR, Soner ATALAN
MTAD, C. Eralp Alışık Anısına . I, 2023, 20(3): 331-333; DOI: 10.58785/MTAD.20.2023.3.23
E-yayın Tarihi: 25 Ekim 2023
Özet     Makale (PDF 145 KB)

334
Hülâgû Han  (Ö: 1265)
ALIŞIK, C. Eralp
MTAD, C. Eralp Alışık Anısına . I, 2023, 20(3): 334-345; DOI: 10.58785/MTAD.20.2023.3.24
E-yayın Tarihi: 25 Ekim 2023
Özet     Makale (PDF 246 KB)

Anılar

346
Eralp'ten Bir Mektup
BİLGİN, Azmi
MTAD, C. Eralp Alışık Anısına . I, 2023, 20(3): 346-352; DOI: 10.58785/MTAD.20.2023.3.25
E-yayın Tarihi: 25 Ekim 2023
Özet     Makale (PDF 1 ,8 MB)

353
Aziz Kardeşim Eralp Alışık
YORULMAZ, Osman Bülent
MTAD, C. Eralp Alışık Anısına . I, 2023, 20(3): 353-357; DOI: 10.58785/MTAD.20.2023.3.26
E-yayın Tarihi: 25 Ekim 2023
Özet     Makale (PDF 160 KB)

358
Eralp Alışık Anısına...
DİKER COŞKUN, Yelkin
MTAD, C. Eralp Alışık Anısına . I, 2023, 20(3): 358-360; DOI: 10.58785/MTAD.20.2023.3.27
E-yayın Tarihi: 25 Ekim 2023
Özet     Makale (PDF 151 KB)

Makaleler

361
Ravżatü’l-Vāʿiẓìn’de Alıntı Sözcüklerin Yapım Ekleriyle Türkçeleştirilmesi
KAYA, Burcu
MTAD, C. Eralp Alışık Anısına . I, 2023, 20(3): 361-383; DOI: 10.58785/MTAD.20.2023.3.28
E-yayın Tarihi: 25 Ekim 2023
Özet     Makale (PDF 2,6 MB)

384
Muhammed Rahim’in Mearicü’n-Nübüvve Tercümesi’nde Edatı ve İşlevleri
YALÇIN, Tunç
MTAD, C. Eralp Alışık Anısına . I, 2023, 20(3): 384-411; DOI: 10.58785/MTAD.20.2023.3.29
E-yayın Tarihi:25 Ekim 2023
Özet     Makale (PDF 4,2 MB)

412
Harezm Türkçesinin İdil Boyunda Devamı II: Münebbihât Tercümesi
ONUR, Samet
MTAD, C. Eralp Alışık Anısına . I, 2023, 20(3): 412-444; DOI: 10.58785/MTAD.20.2023.3.30
E-yayın Tarihi: 25 Ekim 2023
Özet     Makale (PDF 16 MB)

445
Gregoryan Muhiti Kıpçak Türkçesiyle yazılmış “Alġışı Arı Nérsésni”
ATALAN, Soner
MTAD, C. Eralp Alışık Anısına . I, 2023, 20(3): 445-481; DOI: 10.58785/MTAD.20.2023.3.31
E-yayın Tarihi: 25 Ekim 2023
Özet     Makale (PDF 21,1 MB)

482
Mâûn Suresinin Doğu ve Batı Türklük Sahasında Bilinen İlk Kur’an Tercümelerindeki Çevirileri Üzerine
YAVUZ ÖZ, Duygu
MTAD, C. Eralp Alışık Anısına . I, 2023, 20(3): 482-502; DOI: 10.58785/MTAD.20.2023.3.32
E-yayın Tarihi: 25 Ekim 2023
Özet     Makale (PDF 7 MB)

503
Dîvânu Lugâti’t-Türk’te Tarım Aletleri ile İlgili Bazı Sözcüklerin Oğuz Grubu Türk Lehçelerindeki İzleri
SONKAYA, Emriye
MTAD, C. Eralp Alışık Anısına . I, 2023, 20(3): 503-533; DOI: 10.58785/MTAD.20.2023.3.33
E-yayın Tarihi: 25 Ekim 2023
Özet     Makale (PDF 4,2 MB)

534
Uygurca Üç Hikâye’de Dil ve Üslup: Anlam Bilimsel ve Söz Dizimsel İnceleme
TEMEL ALEMDAR,Emine
MTAD, C. Eralp Alışık Anısına . I, 2023, 20(3): 534-575; DOI: 10.58785/MTAD.20.2023.3.34
E-yayın Tarihi: 25 Ekim 2023
Özet     Makale (PDF 9,2 MB)

576
Eski Türk Hukukunda Evlatlık Kurumu
TABAKLAR, Özcan, Berker KESKİN
MTAD, C. Eralp Alışık Anısına . I, 2023, 20(3): 576-583; DOI: 10.58785/MTAD.20.2023.3.35
E-yayın Tarihi: 25 Ekim 2023
Özet     Makale (PDF 3,2 MB)

590
Tonyukuk Abidesi’nde Cümle Ögelerinin Eksiltilmesi
YILMAZ, Hilal
MTAD, C. Eralp Alışık Anısına . I, 2023, 20(3): 590-614; DOI: 10.58785/MTAD.20.2023.3.36
E-yayın Tarihi: 25 Ekim 2023
Özet     Makale (PDF 2,1 MB)

615
Daahi Yazıtı
TÜMENBAYAR, Zagarperenlei
MTAD, C. Eralp Alışık Anısına . I, 2023, 20(3): 615-630; DOI: 10.58785/MTAD.20.2023.3.37
E-yayın Tarihi: 25 Ekim 2023
Özet     Makale (PDF 3,2 MB)

631
Türk Benggü Taş Bitigi Yazıtlarda Yeni Okuma Önerileri
YILDIRIM, Dursun
MTAD, C. Eralp Alışık Anısına . I, 2023, 20(3): 631-644; DOI: 10.58785/MTAD.20.2023.3.38
E-yayın Tarihi: 25 Ekim 2023
Özet     Makale (PDF 6,1 MB)

645
Yalın Ayak Başı Kabak Üzerine
ALEMDAR, Ertuğrul
MTAD, C. Eralp Alışık Anısına . I, 2023, 20(3): 645-670; DOI: 10.58785/MTAD.20.2023.3.39
E-yayın Tarihi: 25 Ekim 2023
Özet     Makale (PDF 4,8 MB)

Tanıtma

671
Temel Alemdar, E. (2023). Geç Dönem Doğu Türkçesinde Geleneksel Tıp Kitabı. İstanbul: Doğu Kütüphanesi, 1. Baskı, 512 s.
YILMAZ, Burcu
MTAD, C. Eralp Alışık Anısına . I, 2023, 20(3): 671-677; DOI: 10.58785/MTAD.20.2023.3.40
E-yayın Tarihi: 25 Ekim 2023
Özet     Makale (PDF 410 KB)Ankara University | Faculty of Letters  | Home Page of the Department 
Copyright©2004, AU DTCF Department of Modern Turkish Dialects and Literatures
Ankara University  . Faculty of Letters
The Department of Modern Turkish Dialects and Literatures
06100 Sıhhiye - Ankara, TÜRKİYE
| Tel.: +90 312 310 32 80  | Fax: +90312 310 57 30 | E-mail: ctl@ankara.edu.tr