Konuk

Ana Sayfa

 Hakkımızda

  Yayın Kurulu

 Yayın İlkeleri

 Arşiv

 Son Sayı

Giriş

 İletişim

    English

 

Modern Türklük Araştırmaları Dergisi 

 

Cilt 3, Sayı 1, Mart 2006


1

Kapak Sayfası / İçindekiler

MTAD 2006,3(1):1-4 (Mak. #1)

E-yayın Tarihi: 27 Mart 2006

Makale (PDF 266 KB)


5

Sunuş

ÖZÖNDER, F. Sema Barutcu

MTAD 2006,3(1):5-6 (Mak. #2)

E-yayın Tarihi: 27 Mart 2006

Özet    Makale (PDF 159 KB)


Makaleler


7 Çağdaş Kırgız Edebiyatına Dair
CİGİTOV Salican

MTAD 2006,3(1):7-20 (Mak. #3)

E-yayın Tarihi: 27 Mart 2006

Özet     Makale (PDF 267 KB)


21 Türkçeyi Türkçeyle Anlatmak: Türkçe-Kırgızca Sözlük'ün Neşrinden Sonra
CUMAKUNOVA, Gülzura  

MTAD 2006,3(1):21-34 (Mak. #4)

E-yayın Tarihi: 27 Mart 2006

Özet     Makale (PDF 315 KB)


35 Türkçedeki Dolaylılık İşaretleyicilerinin Pragmatik Anlamları
BACANLI, Eyüp   

MTAD 2006,3(1):35-47 (Mak. #5)

E-yayın Tarihi: 27 Mart 2006

Özet     Makale (PDF 372 KB)


48 A Pragmatic Analysis of Derogation in the Discourse of Political Criticism in the Turkish Grand National Assembly
YETKİN, Nihal   

MTAD 2006,3(1):48-59 (Mak. #6)

E-yayın Tarihi: 27 Mart 2006

Özet     Makale (PDF 303KB)


60 Türkçede İsimden Fiil Yapımı Üzerine Notlar
ÖNER, Mustafa

MTAD 2006,3(1):60-76 (Mak. #7)

E-yayın Tarihi: 27 Mart 2006

Özet     Makale (PDF 364 KB)


77 Divanü Lûgati't-Türk'teki Ad Aktarmalı (Metonymic) Yapılar

YAYLAGÜL, Özen
MTAD 2006,3(1):77-88 (Mak. #8)

E-yayın Tarihi: 27 Mart 2006

Özet     Makale (PDF 371KB)


89 Ubeydu'llah Han'ın İki Eseri: Salavat-name ve Gayret-name
YILDIRIM, Talip   

MTAD 2006,3(1):89-102 (Mak. #9)

E-yayın Tarihi: 27 Mart 2006

Özet     Makale (PDF 410 KB)


103 Şeybânîler Dönemi için Kaynak Araştırmaları: Mihman-Name-i Buhara II
ALIŞIK, Gülşen Seyhan   

MTAD 2006,3(1):103-131 (Mak. #10)

E-yayın Tarihi: 27 Mart 2006

Özet     Makale (PDF 650 KB)


132 Türkistan'dan Satış Senedi Örnekleri: Mülkiyet, İdeoloji ve Dil
BULDUK, Üçler  

MTAD 2006,3(1):132-144 (Mak. #11)

E-yayın Tarihi: 27 Mart 2006

Özet     Makale (PDF 316 KB)


145 Sarı Uygurların Türkiye Türklerine Yönelik Tutumları
QARLUQ, Abdureşit Celil   

MTAD 2006,3(1):145-53 (Mak. #12)

E-yayın Tarihi: 27 Mart 2006

Özet     Makale (PDF 426 KB)


Tanıtmalar


155

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, Nutuk (Farsça), Çev.: M. Rıza HEYET.   
SAĞLIK, G. Selcan   
MTAD 2006,3(1):155-158 (Mak. #13)

E-yayın Tarihi: 27 Mart 2006  
Özet     Makale (PDF 196 KB)


159  CEVAT HEYET, İki Dilin Karşılaştırması (Mukayesetü'l-Lügateyn) Çev.: Mürsel ÖZTÜRK.
SAĞLIK, G. Selca
MTAD 2006,3(1):159-162 (Mak. #14)

E-yayın Tarihi: 27 Mart 2006

Özet     Makale (PDF 211 KB)


163  YAŞAR KALAFAT, İran Türklügü-Jeokültürel Boyut. 
SAĞLIK, G. Selca
MTAD 2006,3(1):163-166 (Mak. #15)

E-yayın Tarihi: 27 Mart 2006

Özet     Makale (PDF 201 KB)


167  Mechanism of Contact and Change in Turkic Languages. Research Reports. Edited by TOORU HAYASI, HIROYUKI UMETANI. 
ÖZÖNDER, F. Sema Barutcu  
MTAD 2006,3(1):167-169 (Mak. #16)

E-yayın Tarihi: 27 Mart 2006

Özet     Makale (PDF 180 KB)


170  ABDURISHID YAKUP, An Ili Salar Vocabulary. Introduction and Provisional Salar-English Lexicon. 
ÖZÖNDER, F. Sema Barutcu  
MTAD 2006,3(1):170-173 (Mak. #17)

E-yayın Tarihi: 27 Mart 2006

Özet     Makale (PDF 240 KB)


174  ABDURİSHİD YAKUP, The Turfan Dialect of Uyghur. 
ÖZÖNDER, F. Sema Barutcu 
MTAD 2006,3(1):174-178 (Mak. #18)

E-yayın Tarihi: 27 Mart 2006

Özet     Makale (PDF 190 KB)


Vefeyat


179 Prof.Dr. Salican Cigitov (1936-11.02.2006)
CUMAKUNOVA, Gülzura
MTAD 2006,3(1):179-181 (Mak. #19)

E-yayın Tarihi: 27 Mart 2006

Özet     Makale (PDF 164 KB)


 

Ankara Üniversitesi | Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi  | Bölüm Ana Sayfası 
Telif Hakkı © 2004, AÜ DTCF Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü. Tüm hakları saklıdır. 

Sıhhiye - Ankara, TÜRKİYE

| Tel.: +90312 310 32 80  | Faks: +90312 310 57 13 |E-posta