Ana Sayfa | Hakkımızda | Yayın Kurulu | Yayın İlkeleri | Arşiv | Son Sayı | İletişim | Çıkış Giriş
  English

 

Modern Türklük Araştırmaları Dergisi  

 

Cilt 10, Sayı 3, Eylül 2013

1

Kapak Sayfası / İçindekiler
MTAD 2013,10(3):1-4
E-yayın Tarihi: 22 Ekim 2013
Makale (PDF 313 KB)

5
Sunuş
ÖZÖNDER, F. Sema Barutcu
MTAD 2013,10(3):5-6; DOI: 10.1501/MTAD.10.2013.3.22
E-yayın Tarihi: 11 Kasım 2013
Özet     Makale (PDF 149 KB)

Makaleler


7
Eski Türk Mektuplaşma Geleneği Üzerine Kutadgu Bilig Açısından Bir Değerlendirme
NALBANT, Mehmet Vefa
MTAD 2013,10(3):7-30; DOI: 10.1501/MTAD.10.2013.3.23
E-yayın Tarihi: 11 Kasım 2013

Özet     Makale (PDF 800 KB)

31
Yeni Bulunan Köktürk Harfli Çiyin-Taş II Yazıtı: Yeni Bir Harf ya da Sonsuzluk Sembolü
USEEV, Nurdin    
MTAD 2013,10(3):31-44; DOI: 10.1501/MTAD.10.2013.3.24
E-yayın Tarihi: 11 Kasım 2013
Özet     Makale (PDF 5,1 MB)

45
Orta Çağ Macar Toplumunda Peçenekler ve Macar Ulusunun Oluşumuna Katkıları
ÇOBAN, Erdal
MTAD 2013,10(3):45-59; DOI: 10.1501/MTAD.10.2013.3.25
E-yayın Tarihi: 11 Kasım 2013
Özet     Makale (PDF 322 KB)

68
Buryatya Örneğinde Primordial Bir Olgu Olarak Dil ve Moğol Dil Sahası
TEZİÇ, Mustafa Can  
MTAD2011,10(3):60-77; DOI: 10.1501/MTAD.10.2013.3.26
E-yayın Tarihi: 11 Kasım 2013
Özet     Makale (PDF 700 KB)

78
Sovyet Devri Kazak Yazarlarından Sabit Mukanov’un Adaskandar Adlı Romanında Kazak Kültürel Kimliği
KINACI, Cemile   
MTAD 2013,10(3):78-99; DOI: 10.1501/MTAD.10.2013.3.27
E-yayın Tarihi: 11 Kasım 2013
Özet     Makale (PDF 879 KB)

100
Erken Cumhuriyet Dönemi İstanbulu’nda İntihar: Toplum - Ferd - Siyaset
KILIÇ, Rüya  
MTAD 2013,10(3):100-117; DOI: 10.1501/MTAD.10.2013.3.28
E-yayın Tarihi: 11 Kasım 2013
Özet     Makale (PDF 812 KB)

118
A Contrastive Analysis of Patterns of Lexical Collocations between English and Azerbaijan Turkish: The Case of Animal Farm and its Translation
FAGHIH, Esmail ve Mahzad MEHDIZADEH  
MTAD 2013,10(3):118-131; DOI: 10.1501/MTAD.10.2013.3.29
E-yayın Tarihi: 11 Kasım 2013
Özet     Makale (PDF 1 MB)

132
Аспекты исследования реалем
DJUMANOVA, Dilbar RAHIMOVA  
MTAD 2013,10(3):132-155; DOI: 10.1501/MTAD.10.2013.3.30
E-yayın Tarihi: 11 Kasım 2013
Özet     Makale (PDF 880 KB)

156
Национальная специфика мотивированной лексики английского, русского и узбекского языков
HOŞIMHUDJAYEVA,Mohiruh  
MTAD 2013,10(3):156-162; DOI: 10.1501/MTAD.10.2013.3.31
E-yayın Tarihi: 11 Kasım 2013
Özet     Makale (PDF 471 KB)

163
Eski Uygurca Sözvarlığına Katkılar I: Kalıplaşmış kuturu Zarfı Üzerine
UÇAR,Erdem  
MTAD 2013,10(3):163-179; DOI: 10.1501/MTAD.10.2013.3.32
E-yayın Tarihi: 11 Kasım 2013
Özet     Makale (PDF 1,1 MB)

180
Kırgız Türkçesinde Nk-Soruları
BAYTOK,Aysel  
MTAD 2013,10(3):180-213; DOI: 10.1501/MTAD.10.2013.3.33
E-yayın Tarihi: 11 Kasım 2013
Özet     Makale (PDF 1,3 MB)

214
“Motif”in Folklorik Eserlerdeki Kullanımı
ARVAS, Abdulselam  
MTAD 2013,10(3):214-223; DOI: 10.1501/MTAD.10.2013.3.34
E-yayın Tarihi: 11 Kasım 2013
Özet     Makale (PDF 460 KB)

Tanıtmalar


224
Larry CLARK. Uygur Manichaean Texts: Volume II. Liturgical Texts: Texts, Translations, Commentary. Corpus Fontium Manichaeorum: Series Turcica II. Turnhout: Brepols Publishers, 2013.
UÇAR, Erdem  
MTAD 2013,10(3):224-227; DOI: 10.1501/MTAD.10.2013.3.35
E-yayın Tarihi: 11 Kasım 2013
Özet     Makale (PDF 1,4 MB)


Vefeyat


228
Kazak Tarihi Edebiyatının Koruyucusu Yazar Dükenbay DOSJAN’ı (09 Eylül 1942-15  Eylül 2013) Kaybettik
OTYZBAYEVA, Zhazira  
MTAD 2013,10(3):228-233; DOI: 10.1501/MTAD.10.2013.3.36
E-yayın Tarihi: 11 Kasım 2013
Özet     Makale (PDF 353 KB)


234
Türkolog Prof.Dr. BLAGOVA Galina Fyodorovna’yı (31 Ağustos 1927-26 Temmuz 2013) Kaybettik
OTYZBAYEVA, Zhazira  
MTAD 2013,10(3):234-239; DOI: 10.1501/MTAD.10.2013.3.37
E-yayın Tarihi: 11 Kasım 2013
Özet     Makale (PDF 328 KB)


 

Ankara Üniversitesi | Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi  | Bölüm Ana Sayfası 
Telif Hakkı © 2004, AÜ DTCF Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü. Tüm hakları saklıdır.
  Sıhhiye - Ankara, TÜRKİYE
| Tel.: +90312 310 32 80  | Faks: +90312 310 57 13 |
ctl@ankara.edu.tr