Konuk

Ana Sayfa

 Hakkımızda

  Yayın Kurulu

 Yayın İlkeleri

 Arşiv

 Son Sayı

Giriş

 İletişim

 

English

 

Modern Türklük Araştırmaları Dergisi 

 

Cilt 1, Sayı 1, Kasım 2004


1

Kapak Sayfası / İçindekiler

MTAD 2004,1(1):1-4 (Mak. #1)

E-yayın Tarihi: 7 Kasım 2004

Makale (PDF 274 KB)


5

Sunuş

Barutcu Özönder, F. Sema

MTAD 2004;1(1):5-6 (Mak. #2)

E-yayın Tarihi: 7 Kasım 2004

Özet    Makale (PDF 158 KB)


Makaleler


7 Azerbaycan’ın Türkleşmesi ve Azerbaycan Türkçesinin Teşekkülü
Heyet, Cevat
MTAD 2004;1(1):7-35 (Mak. #3)

E-yayın Tarihi: 7 Kasım 2004

Özet     Makale (PDF 346 KB)


20 SSCB Dönemi ve Bağımsızlık Sonrası Kazakistan Cumhuriyeti’ndeki Kazak Dilinin Genel Durumu
Boranbayeva, Gülnur Smagulkızı  
MTAD 2004;1(1):20-41 (Mak. #4)

E-yayın Tarihi: 7 Kasım 2004

Özet     Makale (PDF 447 KB)


42 Hakas Türkçesindeki Ünlü Uzunlukları ve Oluşma Şartları Üzerine
Killi, Gülsüm   
MTAD 2004;1(1):42-54 (Mak. #5)

E-yayın Tarihi: 7 Kasım 2004

Özet     Makale (PDF 377 KB)


55 Mağrupi’nin Şiirlerinde Metonimi
Erdem, Melek   
MTAD 2004;1(1):55-63 (Mak. #6)

E-yayın Tarihi: 7 Kasım 2004

Özet     Makale (PDF 271 KB)


64 Sultan Galiyev ve 1917-1923 Milliyetler Siyaseti
Gökgöz, Saime Selenga
MTAD 2004;1(1):64-74  (Mak. #7)

E-yayın Tarihi: 7 Kasım 2004

Özet     Makale (PDF 265 KB)


75 Japonya Türk-Tatar Diasporası

Dündar, Ali Merthan
MTAD 2004;1(1):75-89 (Mak. #8)

E-yayın Tarihi: 7 Kasım 2004

Özet     Makale (PDF 360 KB)


90 Eski Türklerde Ödeme Araçları: Kâğıt Para Çav’ın Kullanımı
Özyetgin, A. Melek   
MTAD 2004;1(1):90-105 (Mak. #9)

E-yayın Tarihi: 7 Kasım 2004

Özet     Makale (PDF 373 KB)


106 Gábor  Lipták’ın Eserlerinde Osmanlı İzleri
Güngörmüş, Naciye   
MTAD 2004;1(1):106-117(Mak. #10)

E-yayın Tarihi: 7 Kasım 2004

Özet     Makale (PDF 282 KB)


118

Şeybânîler Dönemi İçin Kaynak Araştırmaları:
Mihmān-Nāme-i Buhārā I
Alişik, Gülşen Seyhan
MTAD 2004;1(1):118-140 (Mak. #11)

E-yayın Tarihi: 7 Kasım 2004

Özet     Makale (PDF 463 KB)


Tanıtmalar


141 Sven Bretfeld und Jens Wilkens (Hrsgg.), Indien und Zentralasien—Sprach-und Kulturkontact.
Geng Shimin   
MTAD 2004;1(1):141-143 (Mak. #12)

E-yayın Tarihi: 7 Kasım 2004

Özet     Makale (PDF 404 KB)


143 Studia Etymologica Cracoviensia 8 (2003), Condidit Et Moderatur Marek Stachowski.
Gökçe, Faruk  
MTAD 2004;1(1):143-155 (Mak. #13)

E-yayın Tarihi: 7 Kasım 2004

Özet     Makale (PDF 404 KB)


155

Júlia Bartha, A Kunság népi kultúrájának keleti elemei.

Güngörmüş, Naciye
MTAD 2004;1(1):155-159 (Mak. #14)

E-yayın Tarihi: 7 Kasım 2004

Özet     Makale (PDF 404 KB)


159

Robert Ermers, Arabic Grammars of Turkic, The Arabic Linguistic Model Applied to Foreign Languages § Translation of ‘Abū Hayyān al-’Andalusī’s Kitāb al-‘Idrāk li-Lisān al-‘Atrāk.

Özyetgin, A. Melek

MTAD 2004;1(1):159-162 (Mak. #15)

E-yayın Tarihi: 7 Kasım 2004

Özet     Makale (PDF 404 KB)


162 The Journal of Mahtumkuli Studies.
Sağlik, G. Selcan  
MTAD 2004;1(1):162-165 (Mak. #16)

E-yayın Tarihi: 7 Kasım 2004

Özet     Makale (PDF 404 KB)


Haberler


166 Türkoloji Dünyasına İki Görsel Katkı: “Yakutistan Delegasyonu 1926 Bakü - Birinci Sovyetler Birliği Türkoloji Kongresinde” ve “Elley Bootur’un Yazıları”
Killi, Gülsüm
MTAD 2004;1(1):166-169 (Mak. #17)

E-yayın Tarihi: 7 Kasım 2004

Özet     Makale (PDF 199 KB)


169 Çağdaş Türklük Araştırmaları Sempozyumu 2004, 4-7 Mayıs 2004, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü, Ankara. 
Gökgöz, Saime Selenga  
MTAD 2004;1(1):169-174 (Mak. #18)

E-yayın Tarihi: 7 Kasım 2004

Özet     Makale (PDF 199 KB)


174

II. Dil ve Edebiyat Araştırmaları Sempozyumu, 24-26 Mayıs 2004, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü ve Dil ve Edebiyat Araştırmaları Derneği, Ankara.

Özyetgin, A. Melek
MTAD 2004;1(1):174-176  (Mak. #19)

E-yayın Tarihi: 7 Kasım 2004

Özet     Makale (PDF 199 KB)


Ankara Üniversitesi | Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi  | Bölüm Ana Sayfası 
Telif Hakkı © 2004, AÜ DTCF Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü. Tüm hakları saklıdır. 

Ankara Üniversitesi  Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü

Sıhhiye - Ankara, TÜRKİYE

| Tel.: +90 312 310 32 80  | Faks: +90312 310 57 30 |

E-posta