Ana Sayfa | Hakkımızda | Yayın Kurulu | Yayın İlkeleri | Arşiv | Son Sayı | İletişim | Çıkış Giriş | English

 


Modern Türklük Araştırmaları Dergisi 
  Cilt 1, Sayı 1, Kasım 2004

1

Kapak Sayfası / İçindekiler
MTAD 2004,1(1):1-4 (Mak. #1)
E-yayın Tarihi: 7 Kasım 2004
Makale (PDF 274 KB)

5
Sunuş
ÖZÖNDER, F. Sema Barutcu
MTAD 2004;1(1):5-6 (Mak. #2)
E-yayın Tarihi: 7 Kasım 2004
Özet    Makale (PDF 158 KB)

Makaleler

5
Azerbaycan’ın Türkleşmesi ve Azerbaycan Türkçesinin Teşekkülü
HEYET, Cevat
MTAD 2004;1(1):7-35 (Mak. #3)
E-yayın Tarihi: 7 Kasım 2004
Özet     Makale (PDF 346 KB)

20
SSCB Dönemi ve Bağımsızlık Sonrası Kazakistan Cumhuriyeti’ndeki Kazak Dilinin Genel Durumu
BORANBAYEVA, Gülnur Smagulkızı  
MTAD 2004;1(1):20-41 (Mak. #4)
E-yayın Tarihi: 7 Kasım 2004
Özet     Makale (PDF 447 KB)

42
Hakas Türkçesindeki Ünlü Uzunlukları ve Oluşma Şartları Üzerine
KİLLİ, Gülsüm   
MTAD 2004;1(1):42-54 (Mak. #5)
E-yayın Tarihi: 7 Kasım 2004
Özet     Makale (PDF 377 KB)

55
Mağrupi’nin Şiirlerinde Metonimi
ERDEM, Melek   
MTAD 2004;1(1):55-63 (Mak. #6)
E-yayın Tarihi: 7 Kasım 2004
Özet     Makale (PDF 271 KB)

64
Sultan Galiyev ve 1917-1923 Milliyetler Siyaseti
GÖKGÖZ, Saime Selenga
MTAD 2004;1(1):64-74  (Mak. #7)
E-yayın Tarihi: 7 Kasım 2004
Özet     Makale (PDF 265 KB)


75
Japonya Türk-Tatar Diasporası
DÜNDAR, Ali Merthan
MTAD 2004;1(1):75-89 (Mak. #8)
E-yayın Tarihi: 7 Kasım 2004
Özet     Makale (PDF 360 KB)


90
Eski Türklerde Ödeme Araçları: Kâğıt Para Çav’ın Kullanımı
ÖZYETGİn, A. Melek   
MTAD 2004;1(1):90-105 (Mak. #9)
E-yayın Tarihi: 7 Kasım 2004
Özet     Makale (PDF 373 KB)


106
Gábor  Lipták’ın Eserlerinde Osmanlı İzleri
GÜNGÖRMÜŞ, Naciye   
MTAD 2004;1(1):106-117(Mak. #10)
E-yayın Tarihi: 7 Kasım 2004
Özet     Makale (PDF 282 KB)


118
Şeybânîler Dönemi İçin Kaynak Araştırmaları: Mihmān-Nāme-i Buhārā I
ALIŞIK, Gülşen Seyhan
MTAD 2004;1(1):118-140 (Mak. #11)
E-yayın Tarihi: 7 Kasım 2004
Özet     Makale (PDF 463 KB)

 

Tanıtmalar

141
Sven BRETFELD und Jens WILKENS (Hrsgg.), Indien und Zentralasien—Sprach-und Kulturkontact.
GENG Shimin   
MTAD 2004;1(1):141-143 (Mak. #12)

E-yayın Tarihi: 7 Kasım 2004
Özet     Makale (PDF 404 KB)

143
Studia Etymologica Cracoviensia 8 (2003), Condidit Et Moderatur Marek Stachowski.
GÖKÇE, Faruk  
MTAD 2004;1(1):143-155 (Mak. #13)
E-yayın Tarihi: 7 Kasım 2004
Özet     Makale (PDF 404 KB)


155
Júlia BARTHA, A Kunság népi kultúrájának keleti elemei.
GÜNGÖRMÜŞ, Naciye
MTAD 2004;1(1):155-159 (Mak. #14)
E-yayın Tarihi: 7 Kasım 2004
Özet     Makale (PDF 404 KB)


159
Robert ERMERS, Arabic Grammars of Turkic, The Arabic Linguistic Model Applied to Foreign Languages § Translation of ‘Abū Hayyān al-’Andalusī’s Kitāb al-‘Idrāk li-Lisān al-‘Atrāk.
ÖZYETGİN, A. Melek
MTAD 2004;1(1):159-162 (Mak. #15)
E-yayın Tarihi: 7 Kasım 2004
Özet
     Makale (PDF 404 KB)


162
The Journal of Mahtumkuli Studies.
SAĞLIK, G. Selcan  
MTAD 2004;1(1):162-165 (Mak. #16)
E-yayın Tarihi: 7 Kasım 2004
Özet     Makale (PDF 404 KB)
 

Haberler

166
Türkoloji Dünyasına İki Görsel Katkı: “Yakutistan Delegasyonu 1926 Bakü - Birinci Sovyetler Birliği Türkoloji Kongresinde” ve “Elley Bootur’un Yazıları”
KİLLİ, Gülsüm
MTAD 2004;1(1):166-169 (Mak. #17)
E-yayın Tarihi: 7 Kasım 2004
Özet     Makale (PDF 199 KB)

169
Çağdaş Türklük Araştırmaları Sempozyumu 2004, 4-7 Mayıs 2004, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü, Ankara. 
GÖKGÖZ, Saime Selenga  
MTAD 2004;1(1):169-174 (Mak. #18)
E-yayın Tarihi: 7 Kasım 2004
Özet     Makale (PDF 199 KB)


169
II. Dil ve Edebiyat Araştırmaları Sempozyumu, 24-26 Mayıs 2004, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü ve Dil ve Edebiyat Araştırmaları Derneği, Ankara.
ÖZYETGİN, A. Melek
MTAD 2004;1(1):174-176  (Mak. #19)
E-yayın Tarihi: 7 Kasım 2004
Özet     Makale (PDF 199 KB)


Ankara Üniversitesi | Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi  | Bölüm Ana Sayfası 
Telif Hakkı © 2004, AÜ DTCF Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü. Tüm hakları saklıdır.
 06100 Sıhhiye - Ankara, TÜRKİYE
| Tel.: +90312 310 32 80  | Faks: +90312 310 57 13 | E-posta: ctl@ankara.edu.tr