Ana Sayfa | Hakkımızda | Yayın Kurulu | Yayın İlkeleri | Arşiv | Son Sayı | İletişim | Çıkış  Giriş 
  English

 

Modern Türklük Araştırmaları Dergisi 

 

Cilt 7, Sayı 2, Haziran 2010


1

Kapak Sayfası / İçindekiler
MTAD 2010,7(2):1-4
E-yayın Tarihi: 15 Temmuz 2010
Makale (PDF 366 KB)

5
Sunuş
ÖZÖNDER, F. Sema Barutcu
MTAD 2010,7(2):5-6; DOI: 10.1501/MTAD.7.2010.2.16
E-yayın Tarihi: 15 Temmuz 2010
Özet    Makale (PDF 205 KB)

Makaleler


7
Тыгын Дархан  - Легендарный Предводитель Народа Саха: Мифологическое Государство
На Крайнем Севере
УШНИЦКИЙ, В.В.

MTAD 2010,7(2):7-13; DOI: 10.1501/MTAD.7.2010.2.17
E-yayın Tarihi:15 Temmuz 2010
Özet     Makale (PDF 263 KB)


14
Türk Kültürü Terminolojisinde GÖÇ Kavramı Hakkında
YILMAZ, Anıl - Cahit TELCİ    

MTAD 2010,7(2):14-33; DOI: 10.1501/MTAD.7.2010.2.18
E-yayın Tarihi: 15 Temmuz 2010
Özet     Makale (PDF 879 KB)


34
Kırgızistan’da Akayev  Sonrası İzlenen Dil Politikasının Genel Görünümü ve Düşündürdükleri
KILIÇ, Filiz

MTAD 2010,7(2):34-44; DOI: 10.1501/MTAD.7.2010.2.19
E-yayın Tarihi:15 Temmuz 2010
Özet     Makale (PDF 316 KB)


45
Türkmen Türkçesinde FİKİR kavramı
SARIYEV, Berdi  

MTAD 2010,7(2):45-56; DOI: 10.1501/MTAD.7.2010.2.20
E-yayın Tarihi: 15 Temmuz 2008
Özet     Makale (PDF 503 KB)


57
Olumsuzluk ve Kiplik Arasındaki İlişki: Bakış ve Yaklaşımlar
ÇÜRÜK, Selcen   

MTAD 2010,7(2):57-72; DOI: 10.1501/MTAD.7.2010.2.21
E-yayın Tarihi: 15 Temmuz 2010
Özet     Makale (PDF 426 KB)


73
Антисемия Как Лингвистическая Категория, Выражающая Противоположность В Узбекском Языке
АБДУЛЛАЕВА Дилдора Абдинабиевна 

MTAD 2010,7(2):73-83; DOI: 10.1501/MTAD.7.2010.2.22
E-yayın Tarihi: 15 Temmuz 2008
Özet     Makale (PDF 364 KB)


84
Сентенция как текст малой формы (на материале узбекского и английского языков)

САЛИЕВА, З.И.
MTAD 2010,7(2):84-91; DOI: 10.1501/MTAD.7.2010.2.23
E-yayın Tarihi: 15 Temmuz 2010
Özet     Makale (PDF 348 KB)


92
Sözlükçülük ve Sözlük Araştırmacılığı

USTA, Halil İbrahim
MTAD 2010,7(2):92-101; DOI: 10.1501/MTAD.7.2010.2.24
E-yayın Tarihi: 15 Temmuz 2010
Özet     Makale (PDF 446 KB)


102
Özel Ad-Cins Ad Hakkında

KURGUN, Levent
MTAD 2010,7(2):102-110, DOI: 10.1501/MTAD.7.2010.2.25
E-yayın Tarihi: 15 Temmuz 2010
Özet     Makale (PDF 371 KB)


111
Bağımsızlık Dönemi Özbek Düz Yazısında Hayat ve Ölüm Meselesinin Tetkiki

HAMROKULOVA, Hurşida
MTAD 2010,7(2):111-121; DOI: 10.1501/MTAD.7.2010.2.26
E-yayın Tarihi: 15 Temmuz 2010
Özet     Makale (PDF 344 KB)


122

Ayşegül Devecioğlu’nun Ağlayan Dağ Susan Nehir Romanında Yapı, Tema Dil ve Anlatım
DEMİRYÜREK, Meral  
MTAD 2010,7(2):122-135; DOI: 10.1501/MTAD.7.2010.2.27
E-yayın Tarihi: 15 Temmuz 2010  
Özet     Makale (PDF 406 KB)


136
Henryk Sienkiewicz'in Romanlarında Tarihin Rolü
ARIK, Sabire  
MTAD 2010,7(2):136-149; DOI: 10.1501/MTAD.7.2010.2.28
E-yayın Tarihi: 15 Temmuz 2010
Özet     Makale (PDF 388 KB)
 

150

Azerbaycan Matbuatında Füyuzat Dergisi
UYGUR, Erdoğan  
MTAD 2010,7(2):150-176; DOI: 10.1501/MTAD.7.2010.2.29
E-yayın Tarihi: 15 Temmuz 2010
Özet     Makale (PDF 697 KB)


177

Cumhuriyet Nesline Bilgilik: Çocuk Ansiklopedisi
SARIKAYA, Makbule  
MTAD 2010,7(2):177-198; DOI: 10.1501/MTAD.7.2010.2.30
E-yayın Tarihi: 15 Temmuz 2010
Özet     Makale (PDF 578 KB)


199

Osmanlı Devleti’nde Islahhane ve Sanayi Mekteplerinin Kuruluş Sürecine Dair Bazı Gözlemler
KOÇ, Bekir  
MTAD 2010,7(2):199-217; DOI: 10.1501/MTAD.7.2010.2.31
E-yayın Tarihi: 15 Temmuz 2010
Özet     Makale (PDF 419 KB)


218

Tek Parti Döneminde Ayvalık’ta Eğitim Faaliyetleri (1923-1950)
TAŞDEMİR, Serap  
MTAD 2010,7(2):218-241; DOI: 10.1501/MTAD.7.2010.2.32
E-yayın Tarihi: 15 Temmuz 2010
Özet     Makale (PDF 796 KB)


Tanıtmalar


242

Yakup KARASOY, Tutmacı, Eski Oğuz Türkçesiyle Yazılmış Bir Tıp Kitabı Tabiatnâme
YAYLAGÜL, Özen  
MTAD 2010,7(2):242-244; DOI: 10.1501/MTAD.7.2010.2.33
E-yayın Tarihi: 15 Temmuz 2010
Makale (PDF 259 KB)


245

Melek ERDEM, Modern Oğuz Türkçesi Söz Varlığı: Türkiye, Azerbaycan ve Türkmen Standart Türleri Esasında
YAYLAGÜL, Özen  
MTAD 2010,7(2):245-247; DOI: 10.1501/MTAD.7.2010.2.34
E-yayın Tarihi: 15 Temmuz 2010
Makale (PDF 246 KB)


248

Aynur Öz ÖZCAN, Kadınlarla İlgili Özbek Atasözleri
YAYLAGÜL, Özen  
MTAD 2010,7(2):248-250; DOI: 10.1501/MTAD.7.2010.2.35
E-yayın Tarihi: 15 Temmuz 2010
Makale (PDF 255 KB)


251

Türk Sözlük Bilimine Yeni Bir Kaynak: Paşa YAVUZARSLAN, Osmanlı Dönemi Türk Sözlükçülüğü
CUMAKUNOVA, Gülzura  
MTAD 2010,7(2):251-257; DOI: 10.1501/MTAD.7.2010.2.36
E-yayın Tarihi: 15 Temmuz 2010
Özet     Makale (PDF 319 KB)

Vefeyat

 

258

Kafdağı'nın Kayan Yıldızı: Dr. Alim Töppe (1937-2010)
AMİNAT, Bittirlanı  - Tolgurlanı ZEYTUN - Ufuk TUZMAN 
MTAD 2010,7(2):258-266; DOI: 10.1501/MTAD.7.2010.2.37
E-yayın Tarihi: 15 Temmuz 2010
Özet     Makale (PDF 727 KB)


 

Ankara Üniversitesi | Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi  | Bölüm Ana Sayfası 
Telif Hakkı © 2004, AÜ DTCF Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü. Tüm hakları saklıdır.
  Sıhhiye - Ankara, TÜRKİYE
| Tel.: +90312 310 32 80  | Faks: +90312 310 57 13 | E-posta