Ana Sayfa | Hakkımızda | Yayın Kurulu | Yayın İlkeleri | Arşiv | Son Sayı | İletişim | Çıkış Giriş | English

 


Modern Türklük Araştırmaları Dergisi 
  Cilt: 11, Sayı: 4 (Aralık 2014)

İsmail Bey Gaspıralı Özel Sayısı


Sayı Editörü: Saime Selenga GÖKGÖZ

1

Kapak Sayfası / İçindekiler
MTAD 2014,11(3):1-4
E-yayın Tarihi: 19 Mayıs 2015

Makale (PDF 1 MB)

5
Sunuş
GÖKGÖZ, Saime Selenga
MTAD 2014,11(4):5-7; DOI: 10.1501/MTAD.11.2014.4.42
E-yayın Tarihi: 19 Mayıs 2015

Özet     Makale (PDF 267 KB)

Makaleler

8
İsmail Gaspıralı’nın Şafak Mecmuası
AKPINAR, Yavuz
MTAD 2014,11(4):8-46; DOI: 10.1501/MTAD.11.2014.4.43
E-yayın Tarihi: 19 Mayıs 2015

Özet     Makale (PDF 28,5 MB)

47
Usul-i Cedit Türkçe Öğretim Kitapları ve İsmail Gaspıralı
TÜRKYILMAZ, Selçuk    
MTAD 2014,11(4):47-78; DOI: 10.1501/MTAD.11.2014.4.44
E-yayın Tarihi: 19 Mayıs 2015

Özet     Makale (PDF 9,2 MB)

79
İsmail Bey Gaspıralı’nın Düşünce Dünyasında Osmanlı Türkçesinin Yeri
PİLTEN UFUK, Şahru
MTAD 2014,11(4):79-90; DOI: 10.1501/MTAD.11.2014.4.45
E-yayın Tarihi: 19 Mayıs 2015

Özet     Makale (PDF 1,4 MB)

91
İsmail Bey Gaspıralı’nın Fikrî Eserlerindeki Metaforlar Üzerine
ERDEM, Melek
MTAD 2014,11(4):91-106; DOI: 10.1501/MTAD.11.2014.4.46
E-yayın Tarihi: 19 Mayıs 2015

Özet     Makale (PDF 440 KB)

107
Deneyim Değerleri Açısından İsmail Bey Gaspıralı’nın Söz Varlığı
PİLTEN UFUK, Şahru  
MTAD 2014,11(4):107-134; DOI: 10.1501/MTAD.11.2014.4.47
E-yayın Tarihi: 19 Mayıs 2015

Özet     Makale (PDF 2,7 MB)

135
Tercüman Gazetesinin Azerbaycan Türk Edebiyat Tarihine Katkıları
ÖZKAYA, Yılmaz  
MTAD 2014,11(4):135-169; DOI: 10.1501/MTAD.11.2014.4.48
E-yayın Tarihi: 19 Mayıs 2015

Özet     Makale (PDF 623 KB)

170
İsmail Gaspıralı’nın İngilizceye Aktarılan Roman ve Hikâyeleri
TOPAL, Kamila   
MTAD 2014,11(4):170-185; DOI: 10.1501/MTAD.11.2014.4.49
E-yayın Tarihi: 19 Mayıs 2015

Özet     Makale (PDF 1,6 MB)

186
Müslüman Türk Kadın Dergileri ve ‘Kadın Meselesi’ne Osmanlı ve Rus Emperyal Bakışları: Âlem-i Nisvan, Kadınlar Alemi, Kadın
DEMİRYÜREK, Meral   
MTAD 2014,11(4):186-209; DOI: 10.1501/MTAD.11.2014.4.50
E-yayın Tarihi: 19 Mayıs 2015

Özet     Makale (PDF 3,1 MB)

210
İsmail Gaspıralı, Türk Kadını ve Alem-i Nisvan Dergisi
SAĞLIK ŞAHİN, G. Selcan   
MTAD 2014,11(4):210-223; DOI: 10.1501/MTAD.11.2014.4.51
E-yayın Tarihi: 19 Mayıs 2015

Özet     Makale (PDF 1,3 MB)

224
Ütopyadan Gerçeğe: Kadınlar Ülkesi ve Arslan Kız’dan Alem-i Nisvan’a Evrilen Türk Kadın Hareketi
KINACI, Cemile   
MTAD 2014,11(4):224-247; DOI: 10.1501/MTAD.11.2014.4.52
E-yayın Tarihi: 19 Mayıs 2015

Özet     Makale (PDF 7,8 MB)

248
İdil-Ural Türk Gazetelerinde Gaspıralı İsmail Bey’in Fikirlerinin Çağdaş Yansımaları, 1905-1914
DEMİROĞLU, Hasan   
MTAD 2014,11(4):248-267; DOI: 10.1501/MTAD.11.2014.4.53
E-yayın Tarihi: 19 Mayıs 2015

Özet     Makale (PDF 4,1 MB)

268
İsmail Gaspıralı ve Kırgızistan’da Ceditçilik Hareketi
MURZAKULOVA, Güldane   
MTAD 2014,11(4):268-283; DOI: 10.1501/MTAD.11.2014.4.54
E-yayın Tarihi: 19 Mayıs 2015

Özet     Makale (PDF 4,1 MB)

284
İsmail Gaspıralı’nın Ceditçi Aydın Fatih Kerimî Üzerindeki Etkisi
ÇAKMAK, Cihan   
MTAD 2014,11(4):284-293; DOI: 10.1501/MTAD.11.2014.4.55
E-yayın Tarihi: 19 Mayıs 2015

Özet     Makale (PDF 6,2 MB)

294
İsmail Gaspıralı’nın Yazılarında Kazaklar
CERİTOĞLU, Murat   
MTAD 2014,11(4):294-312; DOI: 10.1501/MTAD.11.2014.4.56
E-yayın Tarihi: 19 Mayıs 2015

Özet     Makale (PDF 1,6 MB)

313
İsmail Gaspıralı’nın Türkistan Tarihi Üzerine Düşünceleri ve Tercüman’daki Tarih-i Cedide-i Türkistan Yazıları
ABDİRASHİDOV, Zaynabidin   
MTAD 2014,11(4):313-330; DOI: 10.1501/MTAD.11.2014.4.57
E-yayın Tarihi: 19 Mayıs 2015

Özet     Makale (PDF 517 KB)

331
Osmanlı, Rusya, İngiltere, Fransa, Almanya Devletleri Açısından “Ermeni Meselesi” ve Tercüman Gazetesi, 1883-1900
MURADOV, Nazım   
MTAD 2014,11(4):331-364; DOI: 10.1501/MTAD.11.2014.4.58
E-yayın Tarihi: 19 Mayıs 2015

Özet     Makale (PDF 730 KB)

365
Gaspıralı İsmail Beyin Cedit Mektepleri Üzerine
TEMİZYÜREK, Fahri   
MTAD 2014,11(4):365-381; DOI: 10.1501/MTAD.11.2014.4.59
E-yayın Tarihi: 19 Mayıs 2015

Özet     Makale (PDF 456 KB)

382
19. Yüzyılda Türk ve Müslüman Dünyanın Ahvali Üzerine: İsmail Bey Gaspıralı’nın Siyasî Yazılarında Çağ Yorumu
GÖKGÖZ, Saime Selenga   
MTAD 2014,11(4):382-444; DOI: 10.1501/MTAD.11.2014.4.60
E-yayın Tarihi: 19 Mayıs 2015

Özet     Makale (PDF 1,1 MB)

445
İsmail Bey Gaspıralı Albümünden
MTAD   
MTAD 2014,11(4):445-451; DOI: 10.1501/MTAD.11.2014.4.61
E-yayın Tarihi: 19 Mayıs 2015

Özet     Makale (PDF 20,8 MB)

Tanıtmalar

452
Cedit Dramasına Işık Tutan Bir Eser: Cedid Draması, Şuhret Rızayev, “ŞARK” Neşriyat- Matbaa Kontsernining Baş Tahririyeti, Taşkent, 1997: 320 s.
ÖZ ÖZCAN, Aynur
MTAD 2014,11(4):452-463; DOI: 10.1501/MTAD.11.2014.3.62
E-yayın Tarihi:19 Mayıs 2015 

Özet     Makale (PDF 2,7 MB)

Vefeyat

464
Türkmen Şair ve Yazar Osman ÖDE (1954-15/10/2014)
SAĞLIK ŞAHİN, Selcan
MTAD 2014,11(4):464-465; DOI: 10.1501/MTAD.11.2014.3.63
E-yayın Tarihi:19 Mayıs 2015

Özet     Makale (PDF 226 KB)
 


 

Ankara Üniversitesi | Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi  | Bölüm Ana Sayfası 
Telif Hakkı © 2004, AÜ DTCF Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü. Tüm hakları saklıdır.
 06100 Sıhhiye - Ankara, TÜRKİYE
| Tel.: +90312 310 32 80  | Faks: +90312 310 57 13 | E-posta: ctl@ankara.edu.tr