Ana Sayfa | Hakkımızda | Yayın Kurulu | Yayın İlkeleri | Arşiv | Son Sayı | İletişim | Çıkış Giriş | English

 


Modern Türklük Araştırmaları Dergisi 

Prof.Dr. İristay Kuçkartayev'in Anısına
 
Cilt: 13, Sayı: 3 (Eylül 2016)

Konuk Editörler: Prof.Dr. Aynur Öz Özcan, Prof.Dr. Shoira Usmanova, Doç.Dr. Ayhan Çelikbay

1

Kapak Sayfası / İçindekiler
MTAD 2016,13(3):1-6
E-yayın Tarihi: 10 Ocak 2017

Makale (PDF 11,4 MB)

7
Sunuş
ÖZ  ÖZCAN, Aynur, Shoira USMANOVA, Ayhan ÇELİKBAY
MTAD 2016,13(3):7-8; DOI: 10.1501/MTAD.13.2016.3.23
E-yayın Tarihi: 10 Ocak 2017
Özet     Makale (PDF 89 KB)

9
Prof. Dr. İristay KUÇKARTAYEV (1936-2000), Hayatı ve Eserleri
ÖZ  ÖZCAN, Aynur
MTAD 2016,13(3):9-23; DOI: 10.1501/MTAD.13.2016.3.24
E-yayın Tarihi: 10 Ocak 2017
Özet     Makale (PDF 34,4 MB)

24
Bilim Babam Prof. Dr. İristay KUÇKARTAYEV
ÖZ  ÖZCAN, Aynur
MTAD 2016,13(3):24-27; DOI: 10.1501/MTAD.13.2016.3.25
E-yayın Tarihi: 10 Ocak 2017
Özet     Makale (PDF 120 KB)

28
Bir Kitabın Düşündürdükleri
KARİMOVA, Nafisa
MTAD 2016,13(3):28-32; DOI: 10.1501/MTAD.13.2016.3.26
E-yayın Tarihi: 10 Ocak 2017
Özet     Makale (PDF 226 KB)

Makaleler

33
Çağatayca Metinlerde émiştük Yapısı Üzerine
ABİK, A. Deniz
MTAD 2016,13(3):33-46; DOI: 10.1501/MTAD.13.2016.3.27
E-yayın Tarihi:
10 Ocak 2017
Özet     Makale (PDF 166 KB)

47
Ali Şir Nevâyî (1441-1501): Şâir, Âlim ve Devlet Adamı
ÖZÖNDER, F. Sema Barutcu
MTAD 2016,13(3):47-54; DOI: 10.1501/MTAD.13.2016.3.28
E-yayın Tarihi:
10 Ocak 2017
Özet     Makale (PDF 299 KB)

55
XIX. Yüzyıl Güney Türkistan Şairlerinden Niyazî Belhî
LABİB, Said Muhammed Alem
MTAD 2016,13(3):55-70; DOI: 10.1501/MTAD.13.2016.3.29
E-yayın Tarihi:
10 Ocak 2017
Özet     Makale (PDF 14,7 KB)

71
Özbek Çocuk Şiirinde Maharet Meseleleri
TURAEVA, Dilorom
MTAD 2016,13(3):71-84; DOI: 10.1501/MTAD.13.2016.3.30
E-yayın Tarihi:
10 Ocak 2017
Özet     Makale (PDF 1,7 MB)

85
Altay Dillerinde Takı Adlarının Gelişimi
USMANOVA, Shoira
MTAD 2016,13(3):85-91; DOI: 10.1501/MTAD.13.2016.3.31
E-yayın Tarihi:
10 Ocak 2017
Özet     Makale (PDF 309 KB)

92
Zoonim Kısımlı Paremaların Şahsın Betimlenmesindeki Yeri
TOSHEVA, Dildora
MTAD 2016,13(3):92-100; DOI: 10.1501/MTAD.13.2016.3.32
E-yayın Tarihi:
10 Ocak 2017
Özet     Makale (PDF 247 KB)

101
Kırgız Sözlükbiliminin Başlangıcı Olarak İşmehmet Bukin’in Kırgızca-Rusça ve Rusça-Kırgızca Sözlük’ü (1883)
CUMAKUNOVA, Gülzura
MTAD 2016,13(3):101-110; DOI: 10.1501/MTAD.13.2016.3.33
E-yayın Tarihi:
10 Ocak 2017
Özet     Makale (PDF 331 KB)

111
Karaçay-Malkar Türkçesinde Hastalık Adları ve Bununla İlgili Bazı Fiiller, Deyimler ve Atasözleri
TAVKUL, Ufuk
MTAD 2016,13(3):111-122; DOI: 10.1501/MTAD.13.2016.3.34
E-yayın Tarihi:
10 Ocak 2017
Özet     Makale (PDF 325 KB)

123
Özbek ve Türk Atasözlerinde Bir Sözünün Kullanımı
ÖZ ÖZCAN, Aynur
MTAD 2016,13(3):123-137; DOI: 10.1501/MTAD.13.2016.3.35
E-yayın Tarihi:
10 Ocak 2017
Özet     Makale (PDF 318 KB)

138
Сравнительный анализ концептов «hand» в английском языке и «қўл» в узбекском языке
POLVANOVA, Salomat Turaevna
MTAD 2015,13(3):138-150; DOI: 10.1501/MTAD.13.2016.3.36
E-yayın Tarihi:
10 Ocak 2017
Özet     Makale (PDF 407 KB)

151
Kırgız Türkçesinin İçkilik Ağzında Özbek Türkçesi ile Ortaklaşan Bazı Dilbilgisel Unsurlar
KILIÇ, Filiz     
MTAD 2016,13(3):151-164; DOI: 10.1501/MTAD.13.2016.3.37
E-yayın Tarihi:
10 Ocak 2017
Özet     Makale (PDF 308 KB)

165
К вопросу о заимствовании слов в узбекский язык из Хинди посредством художественного перевода
HODJAEVA, Nilufar Bekmuratovna
MTAD 2016,13(3):165-176; DOI: 10.1501/MTAD.13.2016.3.38
E-yayın Tarihi:
10 Ocak 2017
Özet     Makale (PDF 162 KB)

177
Doğu Türkistan Yer Adlarına Genel Bir Bakış
EMET, Erkin
MTAD 2016,13(3):177-185; DOI: 10.1501/MTAD.13.2016.3.39
E-yayın Tarihi:
10 Ocak 2017
Özet     Makale (PDF 281 KB)

186
Dîvânu Lugâti’t-Türk’te Geçen Hayvan Adlarının Saha Türkçesindeki Hayvan Adlarıyla Karşılaştırılması
PEKACAR, Bekir Yavuz  
MTAD 2016,13(3):186-198; DOI: 10.1501/MTAD.13.2016.3.40
E-yayın Tarihi:
10 Ocak 2017
Özet     Makale (PDF 443 KB)

199
Akımet Baytursınulı’nın Élib-biy (Caña Qural) Adlı Eseri ile Çağdaş Kazak Türkçesi Yazı Dilinde Sesçil Farklılığa Sahip Ortak Biçim Birimlerin Değerlendirmesi
CERİTOĞLU, Murat
MTAD 2016,13(3):199-216; DOI: 10.1501/MTAD.13.2016.3.41
E-yayın Tarihi:
10 Ocak 2017
Özet     Makale (PDF 2,1 MB)

217
Çok Yüklemli (Polipredikatif) Birimlerin Parçaları Arasındaki İlişkiler
RAUPOVA, Laylo
MTAD 2016,13(3):217-225; DOI: 10.1501/MTAD.13.2016.3.42
E-yayın Tarihi:
10 Ocak 2017
Özet     Makale (PDF 295 KB)

226
Google Arama Motorunda Prof. Dr. İristay Kuçkartayev
SARIYEV, Berdi 
MTAD 2016,13(3):226-243; DOI: 10.1501/MTAD.13.2016.3.43
E-yayın Tarihi:
10 Ocak 2017
Özet     Makale (PDF 664 KB)

244
Geçmişten Günümüze Şor Türklerinin Dil Durumuna Genel Bir Bakış
KİLLİ YILMAZ, Gülsüm
MTAD 2016,13(3):244-285; DOI: 10.1501/MTAD.13.2016.3.44
E-yayın Tarihi:
10 Ocak 2017
Özet     Makale (PDF 2,8 MB)

286
Kırgız Türkçesinde da Parçacığının Kiplik İşlevleri
KILIÇ, Filiz
MTAD 2016,13(3):286-303; DOI: 10.1501/MTAD.13.2016.3.45
E-yayın Tarihi:
10 Ocak 2017
Özet     Makale (PDF 395 KB)

Vefeyat

304
Türkoloji için Bir Ömür: Prof. Dr. Enver MAHMUT
ÖMER, Metin
MTAD 2016,13(3):304-307; DOI: 10.1501/MTAD.13.2016.3.46
E-yayın Tarihi: 10 Ocak 2017

Özet     Makale (PDF 478 KB)


Ankara Üniversitesi | Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi  | Bölüm Ana Sayfası 
Telif Hakkı © 2004, AÜ DTCF Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü. Tüm hakları saklıdır.
 06100 Sıhhiye - Ankara, TÜRKİYE
| Tel.: +90312 310 32 80  | Faks: +90312 310 57 13 | E-posta: ctl@ankara.edu.tr